Linaker ny ombudsmann for Forsvaret

Feltprest og tidligere ordfører i Bardu, Roald Linaker er valgt til ny ombudsmann for Forsvaret.

Roald Linaker
Foto: NRK

Det er Stortinget som har gjort dette valget i dag.

Linaker overtar etter Kjell Arne Bratli fra 1. januar 2014.

Ombudsmannen for Forsvaret er Stortingets tilsynsorgan og ombudsmann for personell i Forsvaret, går det fram av Ombudsmannens nettsted.

Enhver som mener at de er uriktig, urettferdig eller urimelig behandlet kan henvende seg til Ombudsmannen og be om at saken undersøkes for å finne ut om det er begått noen urett og i tilfelle få rettet på det som er galt.

Roald Linaker har tidligere været ordfører i Bardu og er i dag feltprest i Forsvaret.

Linaker er bosatt på Setermoen.