Liker ikke at dette 17 år gamle bildet sprer seg på nett

Et noe spesielt isbjørnbilde fra forskningsskipet «Lance» sprer seg nå på internett. Norsk polarinstitutt synes ikke det er moro.

Isbjørn på besøk

Kokken om bord på forskningsskipet «Lance» mater en nysgjerrig isbjørn, en gang for 17 år siden. Personen på bildet har gått av med pensjon. Bildet spres nå på internett.

Foto: Ukjent

For to måneder siden la en bruker å nettsamfunnet Reddit ut dette bildet.

– Onkelen min, som jobbet på et forskningsskip, fikk uventet besøk, skriver brukeren som la ut bildet. Bildet viser en isbjørn som blir matet gjennom koøyet på forskningsskipet «Lance».

Bildet har fått over 2 200 kommentarer på Reddit, og er plukket opp av flere nettsteder, blant annet den britiske avisen Daily Mail.

– At dette bildet spres sammen med den informasjonen som ligger med er ikke heldig for oss, sier Øystein Mikkelborg, maritim koordinator for Norsk polarinstitutt.

Forskningsskipet «Lance» er deres skip, og det stemmer at de fikk besøk av bjørnen.

Men episoden fant sted for 17 år siden, mannen på bildet har gått av med pensjon, og «Lance» har ligget til kai på Kvaløya utenfor Tromsø i hele vinter. Det er ikke en av forskerne som matet isbjørnen.

– Bildet skaper et uheldig inntrykk av polarinstituttet. Svalbardmiljøloven er veldig tydelig på at man ikke skal påvirke dyrelivet ved for eksempel å lokke dyrene til seg eller mate dem, forteller Mikkelborg. .

– Effekten av det kan blant annet bli at dyrene oppsøker mennesker for å skaffe seg mat. Generelt sett skal vi ikke forstyrre dyrelivet, og la naturen gå sin gang.

Fryser seg fast i isen

Når «Lance» er på tokt, pleier de blant annet å la seg fryse inn i isen i Arktis. Da er det ikke uvanlig at forskerne får besøk av isbjørner.

– Da dette bildet ble tatt, for 17 år siden, var det nok litt andre regler, og mannskapet har vel sett sin mulighet for å mate bjørnen og ta dette bildet. Men instruksene i dag er altså at forskerne ikke skal gjøre sånne ting, sier Mikkelborg, som ikke aner hvorfor dette bildet har fått nytt liv på internett, 17 år etter at det ble tatt.

Lance på 83,2 grader nord

For to år siden lot «Lance» fryse inn i isen nord for Svalbard, for å drive med isen.

Foto: Jago Wallenschus / Norsk Polarinstitutt