Lever av å glede eldre

Kenny Erlend H. Jensen fra Karlsøy utenfor Tromsø har en helt spesiell elevbedrift.

Elevbedrifter finnes det mange av. Bedrifter der elever lager ting for salg. Vi huske strikkavottene med reflex , sitteunderlag og lamper av gamle ovner.
Men Kenny erlend fra Karlsøy utenfor Tromsø har en helt spesiell bedrift.
Han ville gjøre noe for de eldre og opprettet elevbedriften Tjenestependleren der målet ikke er økonomisk men heller å glede gamle mennesker som bor på eldresenteret i Hjembygda.

Kenny Erlend H. Jensen fra Karlsøy svinger seg i dansen sammen med Sigrid Hansen.

Elevbedrifter finnes det mange av. Bedrifter der elever lager ting for salg, men Kenny Erlend H. Jensen satser innenfor en nisje der formålet er å glede eldre mennesker på eldresenteret i hjembygda i Karlsøy kommune.

Elevbedriften Tjenestependleren er oppe og går, og i dag lovpriser de gamle det unggutten har fått til.