Lesersvikt for Nordlys

Avisa Nordlys er den største taperen blant avisene lengst nord, mens de minste avisene i Finnmark klarer seg godt i kampen om leserne.

Aviser
Foto: Kjersti Sjursen Lien / NRK

Anders Opdahl

Konstituert redaktør i Norrdlys, Anders Opdahl.

Foto: Nordlys

Mediebedriftenes Landsforening og Landslaget for Lokalaviser la fredag fram opplagstallene for avisåret 2010.

Avisa Nordlys hadde minst å glede seg over.

Netto opplaget var i fjor på 24.458 - en tilbakegang på 1469. Antall lesere sank samtidig fra 92.000 til 80.000 - en svikt på 12.000 lesere.

Konstituert redaktør i Nordlys, Anders Opdahl, vedgår at tallene er tøff lesning.

– Det er ingen tvil at det er utfordrende marked og at vi har hatt et fall. Vi er blant de store i løssalgsmarkedet, og den generelle svikten i markedet rammer også oss ekstra hardt . Abonnementsmarkedet er mye mer stabilt, ikke minst i Tromsø, bemerker han.

Gjør markedsundersøkelse

Opdahl sier avisa forsøker å sette inn mottiltak.

– Vi har nylig gjort en større markedsundersøkelse for å kartlegge hvordan vi kan bli enda bedre i en – for tiden – utfordrende periode for avisbransjen. Vi har hyggelig vekst på nordlys.no og er som mediehus fremdeles størst i nord med god margin.

– Er det noe man kunne gjort annerledes?

– Det er vanskelig å peke ut noe enkelt, men vi jobber hele tiden med å forbedre oss.

Ikke i sjokk

Fredag la han frem tallene for de ansatte.

– Dette er jo ikke første gang en papiravis opplever nedgang, så stemningen preges ikke av sjokk og vantro. Det er selvsagt aldri artig, men jeg opplever at vi er på offensiven.

– Frykter du dette skal berøre arbeidsplassene i avisa?

– Nei. Nordlys er en solid og sterk mediebedrift. Klart markedet er utfordrende. Heldigvis har vi både ressurser og kompetanse til å møte disse utfordringene.

Økning blant de minste

Den samiske avisa Ávvir er blant solskinnshistoriene i avismarkedet.

I fjor hadde Ávvir et netto opplag på 1271 aviser - en økning på 67 aviser sammenlignet med året før. Østhavet hadde samtidig et netto opplag på 1664 - 97 bedre enn året før.

Sør-Varanger Avis hadde også positive tall. Netto opplaget er på 3898, noe som betyr en økning 93 aviser.

Avisene i nord 2010

Aviser

 

Netto opplag

Endring

Lesertall

Endring

Altaposten

 

5117

-398

13000

-1000

Ávvir

 

1271

67

      -

     -

Avisa Nordland

 

22014

-648

62000

-6000

Finnmark Dagblad

 

7713

-357

 28000

-4000

Finnmarken

 

6359

-491

20000

-2000

Finnmarksposten

 

1146

-20

      -

     -

Fiskeribladet/Fiskaren

 

9149

-1227

26000

-7000

Folkebladet

 

7394

-151

23000

1000

Framtid i Nord

 

4922

-211

13000

-1000

Fremover

 

7980

-240

25000

-2000

Harstad Tidende

 

12072

-436

38000

-1000

iBalsfjord

 

1174

       -

        -

      -

iTromsø

 

9085

-344

37000

-5000

Nordlys

 

24458

-1469

80000

-12000

Nye Troms

 

4821

-100

        -

      -

Ságat

 

2732

4

        -

      -

Sør-Varanger Avis

 

3898

93

        -

      -

Varangeren

 

1219

-17

        -

      -

Østhavet

 

1664

97

        -

       -