Lenket seg fast til jernbanelinje

Neptune Networks gjør alt de kan for å stoppe Sydvaranger Gruvers utslipp i Bøkfjorden.

Neptune Network aksjonerer mot Syd-Varanger Gruve

Neptune Network aksjonerer mot Syd-Varanger Gruve.

Foto: Privat / NRK

Aksjonister fra miljøorganisasjonen Neptune Network lenket seg onsdag fast på jernbanelinja mellom Bjørnevatn og Sydvaranger Gruver AS, ved Kirkenes i Finnmark.

Organisasjonen protesterer på at selskapet har fått lov til å slippe gruveslam ut i Bøkfjorden. Bøkfjorden er en nasjonal laksefjord.

– Vi har gjort flere forsøk på å få Sydvaranger Gruver til å stoppe sine utslipp i Bøkfjorden. Det har de ikke ville gjort. Vi er av den helt klare oppfatning, i likhet med Havforskningsinstituttet, at Klima- og forurensingsdirektoratet (KLIF) bør trekke den gjeldende utslippstillatelsen tilbake, og be dem om å finne en annen måte å deponere massene på, sier styreleder Frank Hugo Storelv.

Organisasjonen har også tidligere aksjonert mot gruveselskapet.

– Liten mening med dialog

Han sier at aksjonen kommer som en følge av at Sydvaranger Gruve ikke er villig til å delta i en dialog om utslippene i Bøkfjorden.

– Vi har bedt om et svar på hvordan de vil agere i en skriftlig henvendelse, men vi har ikke fått noe svar. Da er det ganske liten mening med en dialog, og vi ser ikke noen annen mulighet enn å gå til sivil ulydighet.

– Stor symbolverdi

Fire aksjonister deltok i aksjonen, ved å sperre jernbanelinja som brukes til å frakte malm fra selve gruvene og ned til Sydvaranger Gruves anlegg i Kirkenes.

– Nå har de ingen mulighet til å kjøre flere tog med malm. Og selv om det er langt herfra til Oslo og besluttende myndigheter, så må ingen tro at dette vil gå upåaktet hen. Slike aksjoner har alltid en stor symbolverdi.

– Hva forventer dere å oppnå med denne aksjonen?

– Vi forventer at KLIF og Syd-Varanger Gruve tar inn over seg alvoret i situasjonen og stanser denne virksomheten. De må finne en annen måte å deponere disse massene på.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Nyheter fra Troms og Finnmark