Hopp til innhold

Legger Nergård-kjøp på is

Det blir kamp om Nerdgård-verdiene. Nordnorsk gruppering føler seg ekskludert fra kjøp av Nergård-konsernet.

Nergård på Lauksundskaret

Nergård på Lauksundskaret.

Foto: Vibeke Paulsen Ceron / NRK

NRK kunne i forrige uke fortelle at to nordnorske grupperinger er interesserte i å overta aksjene i Nergård AS.

Advokatfirmaet Steenstrup og Stordrange representerer en av disse – det dreier seg om nordnorsk kjøpergruppe som skriftlig har tilkjennegitt en interesse til å gi et tilbud på overtakelse av aksjene i Nergård AS.

Ville kjøpe 94 prosent

Kjøpergruppen er etter det NRK forstår interessert i å kjøpe 94 prosent av aksjene i Nergård AS.

– Denne gruppen består av flere fiskebåtrederier, samt foredlingsvirksomhet. Virksomhetene er eid av nordnorske eiere, der en majoritetsandel er aktive fiskere, sier advokat Ole Martin Andreassen.

Han sier den nordnorske kjøpergruppen så langt ikke har blitt invitert inn i reelle diskusjoner eller forhandlinger av selgerne.

– Etter at kjøpergruppen mottok informasjon om at selgerne har inngått forpliktende forhandlinger med en annen interessent, har kjøpergruppen valgt å avvente videre arbeid med eget tilbud og finansiering, sier Andreassen.

Store kjøpere på banen

Etter det NRK har grunn til å tro skal også sørnorske fiskeri-interesser være interessert i aksjene. Både Aker Seafoods og Norway Pelagic har vært nevnt som mulige kjøpere.

Utover dette ønsker ifølge Andreassen ikke den nordnorske kjøpergruppen å gi nærmere informasjon om deres initiativ og rolle i saken.

Det er Nordea Markets som har fått i oppdrag å selge aksjene på vegne av arvingene etter grunderen Ole Arvid Nergård.

Nergård As er Nord-Norges største fiskerikonsern og sysselsetter i dag 500 personer ved en rekke anlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Nergård As kontrollererer blant annet 13 torsketrål-konsesjoner.

Nergårds styreleder Espen Johnsen ikke vil kommentere saka eller salgsprosessen for øvrig.