Legger likevel ikke ned verksted

Forsvarets verksted for håndvåpen og lastebiler på Bardufoss og Elverum blir likevel ikke lagt ned, skriver Fri Fagbevegelse. Verkstedene med til sammen 60 ansatte stod i fare for å bli lagt ned på grunn av store innsparinger i forsvaret. De to verkstedene har vært en del av hæren, men blir nå overført til Forsvarets logistikkorganisasjon.