Legger bort skolevoldssak: – Medieomtalen er straff nok

Saken der en sju år gammel elev angivelig ble kledd naken og plaget er mindre alvorlig enn først antatt. Det er konklusjonen i en rapport Alta kommune nå oversender fylkesmannen.

Gakori skole

TONET NED: Voldssaken ved Gakori skole er kraftig tonet ned, men kommunen vil ikke gå i detaljer om hva som egentlig har skjedd.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Det som har skjedd er uakseptabelt, men ikke så alvorlig som det ble framstilt i starten av saken, sier rådmann Bjørn Atle Hansen.

Bjørn Atle Hansen

Rådmann i Alta, Bjørn Atle Hansen sier saken ved Gakori skole ikke var så alvorlig som først framstilt.

Foto: Alta kommune

En Facebook-melding tirsdag 25. oktober fra en fortvilt far skapte store medieoppslag over hele landet. Via en SMS-melding fra kommunen får han vite at sønnen skal ha blitt kledd naken og hengt opp etter beina i skolegården.

Det ble sendt bekymringsmelding til barnevernet, og saken ble meldt til politiet.

To eldre gutter blir stemplet som voldsutøvere. På et tidspunkt tror guttene at de skal bli satt i fengsel.

Straff nok

Av hensyn til barna på begge sider i denne konflikten, kan rådmannen ikke gå i detalj om hva som har utløst hendelsen.

Men NRK kjenner til at guttene skal ha blitt sterkt provosert.

– Vårt fokus har vært å ivareta dem som har vært involvert. Noen straff utover det blir ikke aktuelt. Dette er mindreårige. Den oppmerksomheten saken har fått er straff nok, sier Hansen.

Sms om mobbing

Foreldrene fikk en sms fra SFO om hva som hadde skjedd med den 7 år gamle sønnen deres i skolegården.

Foto: Stian Strøm / NRK

Har flere sider

I NRK Dagsrevyen reagerte mobbeombud Bodil Houg svært sterkt på det som skulle ha skjedd i Alta. Hun regnet det som en voldssak.

I dag peker Houg på at også denne saken har to sider – minst.

– Nesten alle saker har mange sider. Jeg pleier å si at sakene har mange sannheter. Det er det viktig at alle parter er klar over. Derfor er jeg i tvil om mediene har noe positivt å bidra med når sånne saker skal belyses, annet enn å bidra til et godt etterarbeid og fokusere på om rutiner er fulgt fra skoleeier.

Mobbeombud i Buskerud Bodil Jenssen Houg

Mobbeombud Bodil Houg regnet saken tidligere som en voldssak, men sier nå at en sak har mange sider.

Foto: Carsten Øhrn, Fylkesmannen i Buskerud

Kjappere neste gang

Rådgiver Per Hindenes i Alta kommune har skrevet rapporten som nå går til Fylkesmannen.

Lærdommen han trekker er at kommunen reagerte for seint.

– Når vi har en slik hendelse, bør vi sikre at møter avvikles samme dag. Her var det problematisk, fordi skolen var ferdig og eleven var gått. Men som hovedregel bør vi håndtere dette så raskt som mulig. Vi skulle hatt møte med foreldrene samme dag. Det er en lærdom, sier Hindenes.