Legge ned kontorer i politiet

Det vil bli foreslått en reduksjon i antall lensmannskontorer og politistasjoner i Troms. I dag er det 13 tjenestesteder i fylket. Politimester Ole B. Sæverud vil den 10. oktober sende sine forslag ut på høring. Stortinget har sagt at 90 prosent av innbyggerne i et politidistrikt skal ha en kjøretid på 45 minutter eller mindre til nærmeste lensmannskontor eller politistasjon.