Ambulansefly står fortsatt på bakken – leger frykter mørketall

Tre måneder etter at ny operatør overtok ansvaret for luftambulansene, er legeforeningen i Finnmark svært bekymret for beredskapen. Onsdag må helseministeren igjen svare i Stortinget om situasjonen.

Beech B250. Babcock sitt fly.

Tekniske problemer på de nye Beech B250-flyene til Babcock Scandinavian Air Ambulance og mannskapsutfordringer, har vært de viktigste grunnene til at ambulansefly har stått på bakken de siste tre månedene.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– I Ålesund vil det være ett fly ute i dag. Foregående døgn var ett fly i Kirkenes og ett i Alta ute. I Tromsø var det tekniske problemer med et fly, og Bodø og Brønnøysund vil være uten fly i dag på grunn av mannskapsbytte.

Leder i legeforeninga i Finnmark, Paul Olav Røsbø, leser opp dagens statusrapport fra luftambulansen.

En rapport han har fulgt nøye siden flyselskapet Babcock tok over driften av luftambulansen 1. juli.

– Dette har vært ganske vanlig siden bytte av operatør. Når vi ikke har tilgjengelige fly, og fly kommer for seint, da er beredskapen rammet. Slik var det ikke før operatørbytte, sier Røsbø.

Paul Olav Røsbø

– Nå har det gått noen måneder siden ny operatør overtok, og vi opplever fortsatt at enten kommer ikke flyene, eller så kommer flyene veldig seint, sier leder i Finnmark legeforening, Paul Olav Røsbø.

Foto: André Bendixen / NRK

– Kan gå utover pasienter

Han og resten av Finnmark legeforening har sendt inn bekymringsmelding til Luftambulansetjenesten, LAT HF, som har ansvaret for ambulanseflyene.

Der peker legeforeningen på vedvarende ustabil beredskap i ambulanseflytjenesten de tre siste månedene. Og nå står vinterhalvåret for tur.

– Med vinteren som står foran oss, vil vi få tilleggsutfordringer til det vi har i dag på grunn av været. Vi frykter det til slutt kan gå ut over pasienter, sier Røsbø.

Luftambulanse. Lufttransport sitt fly.

– Finnmark skiller seg ut fra resten av landet at ambulanseflyene i mange kommuner er vår lokal ambulanse, sier Paul Olav Røsbø. Bildet er tatt juni 2018 da Lufttransport AS var operatør av luftambulansen.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Må svare for Stortinget

I onsdagens spørretime må helseminister Bent Høie svare på hele fire spørsmål vedrørende luftambulansen.

– Vi er ikke fornøyd med den beredskapen som er levert. Vi forventer at leverandøren løser de utfordringene som har vært, og vi ser at de jobber med dette, sa Høie under forrige spørretime i september.

Tekniske problemer med flyene og mannskapsutfordringer har vært de viktigste årsakene til at beredskapen har vært nede i 90 prosent for august og september.

Nå skal de tekniske problemene være løst, ifølge helseministeren selv.

– Så vidt jeg er kjent med er det ikke slik at den reduserte kapasiteten som har vært har bidratt til at pasientene ikke har fått løst sine oppgaver, sa helseministeren i september.

Helseminister Bent Høie (H)

Helseminister Bent Høie må svare på fire spørsmål om beredskapen til luftambulansen under onsdagens spørretime.

Foto: Stortingets nett-TV

Frykter mørketall

Men Finnmark legeforening mener helseministeren ikke får informasjon om hvordan situasjonen faktisk er.

– Per nå fordeles avvikene inn i de forskjellige systemene og blir pulverisert, sier Røsbø.

Han tror helseministeren sitter med et helt annet bilde på grunn av et avvikssystem som ikke fungerer.

– Det er veldig komplisert å få meldt inn avvik, sier kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi.

Hun frykter nå at det er mørketall i forbindelse med beredskapen i luftambulansen.

– Det forekommer mye underrapportering. Jeg vet at det er sendt inn avvik og disse er ikke besvart, sier Mehmi.

Britt Larsen Mehmi

– Den lavere beredskapen gjør at tilgangen på ambulanseflyene er mye mer uforutsigbar enn den har vært tidligere. Det er ikke akseptabelt, sier kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Beklager dårlig beredskap

I dag er det Finnmarkssykehuset som mottar avvikene fra leger og ambulansepersonell i Finnmark.

Finnmark legeforening mener det heller bør være Luftambulansetjenesten selv som mottar avvikene, da det er de som har ansvaret for beredskapen.

Men administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell, er uenig

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell, sier de tekniske feil på ambulanseflyene er funnet og rettet. Han har stor forståelse for at Finnmark legeforening er bekymret for beredskapen.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Siden bestilling av ambulansefly gjøres gjennom AMK Finnmark, finner vi det korrekt at også avvik rapporteres til Finnmarkssykehuset, sier Juell.

Han sier likevel at dagens beredskap ikke er i henhold til inngått avtale med operatøren Babcock, noe som ikke er akseptabelt ifølge Juell.

– Vi har stor forståelse for at medlemmene av Finnmark legeforening er bekymret for ambulanseflyberedskapen, siden tiden etter operatørbyttet har vært preget av ustabil leveranse. Dette beklager vi.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med Hege Iren Hanssen