42 UNN-leger slår alarm

Mer enn 40 leger retter knallhard kritikk mot ledelsen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). De hevder at ansatte som er kritiske til omstillingene ved sykehuset, trues av ledelsen.

Inngrep ved medisinsk klinikk

Helse Nord tar klagene fra de 42 legene ved UNN på alvor.

Foto: colourbox.com

Mer enn 42 leger har skrevet under på en bekymringsmelding som TV 2 har fått tilgang til.

Legene slår alarm om kritikkverdig ledelse og et tilbud til pasientene som er blitt svekket. De hevder blant annet at innsparinger og kutt rammer pasientsikkerheten og at leger ikke tør å ta opp problematiske forhold i frykt for represalier.

– Det er slik at ansatte er engstelige for å komme med konstruktiv kritikk eller med forslag om ting som kan gjøres bedre, sier Louis de Weerd, overlege ved avdeling for ortopedi og plastikkirurgi til kanalen.

Vil ikke uttale seg

Ifølge avisen iTromsø står det blant annet:

«Leger og sykepleiere tvinges til å justere tilbudet etter ledige senger – ikke etter pasientenes behov»

Sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen vil ikke la seg intervjue av TV 2, men henviser til Helse Nord.

Tiltro til ledelsen

Styreleder i Helse Nord Bjørn Kaldhol sendte tirsdag kveld ut en pressemelding i saken.

– UNN har vært og er gjennom de største omstillingene i sykehusets historie. Det er krevende for medarbeiderne. Fra å ha vært i kontinuerlig oppbygging er det ikke lenger bare vekst. Omstilling av virksomheten er del av hverdagen på alle norske sykehus, også i Helse Nord. Slik vil det også bli framover. Ikke minst fordi vi skal gi bedre pasienttilbud gjennom nye bygg og bedre teknologi, sier styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RHF.

Sykehuset må blant annet utsette byggingen av nytt diagnosesenter, på grunn av økonomiske utfordringer.'

Han understreker at han også er bekymret for beleggprosenten ved sykehuset, og at det fører til vanskelige arbeidsforhold for sykepleiere og leger.

Kaldhol understreker at Helse Nord har full tillit til ledelsen på UNN, og måten de håndterer saken.