Hopp til innhold

Legen og kapteinen har anket Hurtigrute-dommen

Kapteinen som ble dømt til å betale en bot på 36.000 kroner etter hurtigrute-rettsaken i september har anket. Det bekrefter forsvarer Benedikte Jamth.

Legen som ble dømt til å betale 46.000 kroner har også anket, sier forsvarer Per Zimmer.

Han anker over både lovanvendelsen og bevisvurderingen under skyldspørsmålet.

Det var sommeren 2020 at flere enn 70 personer ble koronasmittet i forbindelse med to cruise til Svalbard med Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS «Roald Amundsen».

I etterkant ble kapteinen og en lege dømt til bøter for ikke å ha varslet om smitten, men nektet å vedta straffen. Det gjør de heller ikke etter tingrettens dom.

- Saken berører et faktum Norge aldri har stått i, og utfordrer den rettslige forståelsen av hvilke plikter man har under en pandemi og hva man kan straffes for. Dette må derfor prøves i en høyere domstol, sier Per Zimmer.

Benedikte Sunde Jamth er kapteinens forsvarer i Hurtigrute-saken i Nord-Troms tingrett.
Foto: Lisa Rypeng / NRK