Hopp til innhold

Legeforeningen avblåser blåreseptaksjon: Leif måtte ha lagt ut 20.000,- for livsnødvendige medisiner

Leif Nybakke ble skremt da fastlegen hans nektet å gi ham den vanlige blå resepten. Legeforeningen ba alle leger holde igjen disse frem til regjeringen endret forskriften.

Leif Nybakke

Leif Nybakke synes synd på dem som ikke har anledning til å legge ut for medisinene sine selv.

Foto: Leif Nybakke

Flere fastleger ble oppfordret til å begrense forskrivningen av blå resepter som en reaksjon mot gebyret leger kan få dersom Helfo mener de utgir disse ulovlig.

72 år gamle Leif Nybakke fra Fredrikstad fikk erfare det da han skulle hente ut sine livsnødvendige medisiner. Istedenfor den vanlige blå resepten, fikk han en hvit en.

Det betyr at Nybakke måtte legge ut for medisinene hos apoteket selv, for så å søke om refusjon hos Helfo.

Jeg sa til fastlegen min at dette var dramatisk og veldig dyrt for meg. Da ba han meg om å ringe Helfo for å høre hva de kunne gjøre for meg. Det at folk skal ringe dit for å få livsnødvendige medisiner synes jeg blir litt vanskelig, sier han.

Aksjonen ble avsluttet torsdag kveld. Legeforeningen fikk gjennomslag, og skriver på sine nettsider at det ikke vil bli skrevet ut bøter til leger etter den nye gebyrordningen.

NRK forklarer

Hva er «blåreseptsaken»?

Hva er blå resept?

Blå resept er en resept på legemidler som helt eller delvis dekkes av folketrygden. Om man oppfyller myndighetenes krav til forhåndsgodkjent refusjon kan fastlegene skrive ut slike direkte til pasientene.

Hva er da hvit resept?

Hvit resept er en resept på legemidler der man må dekke alle utgiftene selv. I noen tilfeller kan man få dekt noe av utgiften gjennom Helfos bidragsordninger.

Hvorfor ber Legeforeningen fastlegene om å holde igjen blå resept?

Fra 1. januar risikerer alle leger å bli personlig bøtelagt dersom de forskriver medisin på blå resept i strid med regelverket. Legeforeningen mener et slikt straffegebyr er uakseptabelt ettersom legene blir personlig økonomisk ansvarlig. Derfor vil de nå overlate vurderingen om pasienter oppfyller vilkårene til blå resept til staten.

Hvorfor skal leger bøtelegges personlig?

For å ha en mellomløsning mellom advarsler og det å miste retten til å skrive ut blå resepter ved regelbrudd, ble det foreslått fra forrige regjering og vedtatt av Stortinget at et gebyr skulle være en mellomløsning.

Sendte ut oppfordring

Legeforeningen sendte ut oppfordringen fordi de mente det var uakseptabelt at leger skulle straffes personlig. De har vært svært negative til ordningen i lang tid.

Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev

Nils Kristian Klev mener Stortinget har skapt usikkerhet ved å vise manglende tillit til legene.

Foto: Allmennlegeforeninga

Vi har stilt krav til helseministeren om at bøter som sanksjon må opphøre. Vi kan ikke akseptere at leger som gjør en jobb for staten og forvalter dette regelverket risikerer personlige bøter om de gjør feil, sa visepresident i Legeforeningen, Nils Kristian Klev.

Forstår legenes aksjon

Etter en hjerteoperasjon for noen år siden har Leif Nybakke hentet ut medisinene sine hver 3. måned for 2800 kroner.

Om han skulle hentet ut medisinene sine måtte han ha lagt ut for rundt 20.000 kroner.

Ettersom Nybakke hadde litt medisiner på lager, valgte han å ikke hente medisinene ut enda i håp om at ting endrer seg.

I utgangspunktet ble jeg veldig skremt. Jeg er i en økonomisk situasjon der jeg kunne lagt ut for det i en periode, men jeg tenker på alle dem som ikke kan det, sier 72-åringen.

Likevel forstår han hvorfor legene holdt igjen de blå reseptene.

Det er vanskelig å være en travel fastlege og kanskje kunne skrive ut en feil medisin for så å risikere å få en bot på opp til 200.000 kroner og vel så det, sier Nybakke.

– Helt urimelig

Legevaktleger blir gjerne spurt om å fornye blå resepter av pasienter som enten ikke har fastlege eller som ikke får legetime på grunn av lange køer.

Fra nyttår av måtte leger betale gebyrer dersom de gjør feil når de skriver ut blå resept.

Gebyrene var mellom 10.000 kroner og 200.000 kroner alt etter hvor stor grad av skyld.

Dette måtte legene betale ut av egen lomme dersom Helfo finner dem skyldig.

Det mener kommuneoverlege i Vadsø i Finnmark, Britt Mehmi, er helt uakseptabelt.

Vår jobb er å ta vare på pasientene, behandle deres sykdommer så godt vi kan og gjøre dette etter vårt medisinske skjønn i hvert enkelt tilfelle. Det å kunne bli straffet dersom man gjør en feil er helt urimelig, sier hun.

Kommuneoverlegen forteller at alle leger i Vadsø ville følge Legeforeningens anbefalinger, men at de ønsket å skjerme de sårbare gruppene.

– Denne ordningen går først og fremst utover pasientene som trenger den ivaretakelsen vi kan gi dem ved den enkle forvaltningen av blåreseptordningen som legene har stilt opp med i alle år. Dette blir svært vanskelig å fortsette å gjøre, sier Mehmi.

Britt Larsen Mehmi, kommunelege i Vadsø

Britt Mehmi mener gebyrene må fjernes, ikke endres.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kostet staten 10,1 milliarder kroner i 2015

Den nye ordningen ble innført for at folketrygden ikke skulle påføres unødvendige utgifter. Det er fordi trygden dekker alt eller deler av kostnaden for pasienter når de henter ut medisiner på blå resept.

Blåreseptordningen skal ha kostet staten 10,1 milliarder kroner i løpet av året 2015, ifølge en rapport fra Riksrevisjonen.

Helse- og omsorgsdepartementet fikk kritikk for å ikke ha flere sanksjonsmuligheter mot leger som misbruker blåreseptordningen.

I 2019 stemte Stortinget enstemmig for vedtaket.

Myndigheten for å gi ut gebyrene er gitt til Helfo av Helsedirektoratet.

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister (Ap).

Ingvild Kjerkol sier regjeringen ikke kan fjerne en vedtatt forskrift, men endre den.

Foto: Morten Andersen / NRK

Vil endre forskriften

Onsdag sendte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) et brev til Legeforeningen der hun skrev at regjeringen lojalt skal følge opp de lover som er vedtatt av Stortinget, men at de kan endre forskriften.

– Legeforeningen har gitt tydelig uttrykk for en bekymring for at denne forskriften vil skape frykt blant leger ved forskrivning av blå resept. Slik skal det ikke være, og jeg mener derfor at forskriften bør endres, sa Kjerkol.

Videre skrev ministeren at forslagene til endring vil bli sendt på offentlig høring der hun oppfordrer Legeforeningen til å komme med høringssvar.

– Jeg er opptatt av at denne ordningen ikke skal gi fastlegene ekstrabelastning, eller skape utrygghet for pasientene.

Nyheter fra Troms og Finnmark