Lege slår alarm om offshore-beredskapen

Om tre uker er helikopteret som har beredskap for olje- og gassindustrien i nord ikke lenger «fullverdig bemannet».

Sea king-helikopter søket etter omkommet mann ved Kolsåstoppen

Lege frykter for dårlige kompetanse ombord. Bildet er av et Sea King redningshelikopter.

Foto: Fredrik Hove / Hove Media

Kristian Lexow

Kristian Lexow i SOS International er bekymret.

Foto: PRIVAT

Det frykter akuttlege og medisinsk ansvarlig gjennom SOS Internasjonal, Kristian Lexow. Han frykter for offshore-beredskapen i Finnmark.

Frem til nå har SOS International hatt ansvar for vaktlegetjenesten for operatørselskapet ENI, men 30 juli går kontrakten ut og en ny operatør overtar, skriver Stavanger Aftenblad.

– Et behov

Aftenbladet har fått opplyst at det på helikopteret etter 30. juli skal settes inn en SAR-sykepleier med anestesikompetanse, og en allmennlege ved behov.

Dette holder ikke, sier Lexow til NRK.

– Kompetansen ombord blir dårligere, og da kan ikke denne ressursen være å betrakte som et fullverdig redningshelikopter, som for eksempel Sea King som har fast anestesilege ombord. Det vil få betydning for hvordan helikopteret kan brukes i offshore-sammenheng og til andre oppdrag, sier Lexow.

SOS International avslutter kontrakten på eget initiativ som et ledd i at de avslutter all virksomhet innen norsk offshore.

– Opplagt behov

I store deler av året er vårt nordligste fylke Finnmark preget av mørke og tidvis ekstreme værforhold. I tillegg til lange avstander.

Lexow forklarer til NRK at det frem til nå, på SOS Internationals initiativ, har vært én anestesilege i beredskapen selv om det ikke selv om det ikke har vært et kontraktskrav. Dette er utfra en vurdering av forsvarligheten.

– Helikopteret er utstyrt med en god del akuttmedisinsk utstyr og mulighet for å legge pasienten i narkose. Det opererer i et område med store avstander, og vi har opp gjennom årene hatt episoder der vi opplagt har hatt behov for lege med anestesikompetanse ombord, sier han.

Denne legen vil altså ikke være tilgjengelig mer etter 30. juli, og Lexow mener det er «uforsvarlig» å ikke stille same kvalitetskrav til AWSAR-helikopteret i Hammerfest som ved landets offentlige Sea King redningshelikopterbaser.

ENI: – I henhold til norsk regelverk

Seniorkommunikasjonsrådgiver Bente Madsen Bærheim forteller til Stavanger Aftenblad at oljeselskapet ENI fra 1. august har inngått en avtale med ny leverandør av vaktlegetjenester, denne avtalen inneholder også anestesisykepleier på SAR-helikopteret.

– Avtalen er en 24 timers tjeneste hele året og innebærer fast sykepleier på SAR-helikopter, og vaktlege i Hammerfest som rykker ut med helikopteret ved behov. Spesialsykepleieren er en anestesisykepleier med tilleggsutdannelse innen avansert akuttmedisinsk behandling. Denne ordningen blir brukt på resten av norsk sokkel og er også i henhold til norsk regelverk, sier Madsen Bærheim.

Lexow mener derfor at det er ekstra viktig at redningshelikopteret som opererer i området er topp utstyrt.

– Vi vet ikke hva som skjer med bemanningen etter kontraktsutløpet. Det synes jeg er bekymringsfullt. Spesielt med tanke på at helikopteret har blitt brukt som en ekstra ressurs ved siden av den offentlige Sea King-beredskapen via Hovedredningssentralen, sier han.