Refser politikere: – Skremmer befolkningen i kampen for fødeavdeling

Fødestue er ikke godt nok for lokalpolitikerne i Alta: De vil ha fullverdig fødeavdeling. Lege Olav Gunnar Ballo reagerer kraftig på at de skaper frykt, og sier Alta har et mye bedre tilbud enn andre distriktskommuner.

Bilde av Olav Gunnar Ballo

Olav Gunnar Ballo går hardt ut mot Alta-politikernes påstand om at det er risikabelt å føde på Altas fødestue.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Lokalpolitiker Kristin Jensen (Ap) karakteriserte situasjonen som altfor risikabel for de fødende overfor Altaposten tidligere denne uken.

Det får den profilerte legen Olav Gunnar Ballo til å tenne på alle pluggene. Han viser til at Alta har det beste tilbudet i Finnmark, utenom de to sykehuskommunene Hammerfest og Sør-Varanger.

– Det er den befolkningen som har det mest solide tilbudet – og som klager mest. Det er det jo ingen sammenheng i, sier Ballo.

Har fødestue

Fødestua i Alta er nylig rustet opp, men ved kompliserte fødsler må kvinnene sendes til sykehus i Hammerfest eller Tromsø. Derfor ønsker lokale politikere i Alta en fullverdig fødeavdeling som på sykehus

– Det er jo ikke livsfarlig å føde i Alta, men når det skjer komplikasjoner, er det utfordrende å føde på fødestue. Vi har en luftambulansetjeneste som ikke fungerer, mye dårlig vær, og det skaper utrygghet for mødre som er i faresonen, sier Jensen til NRK.

Kristin Jensen

Hovedutvalgsleder Kristin Jensen for helse og sosial i Alta ønsker fullverdig fødeavdeling. Hun mener risikoen ved å føde i Alta er for stor.

De siste årene har det i gjennomsnitt blitt født 246 barn hjemmehørende i Alta, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det utgjør en tredel av alle fødsler i Finnmark.

– Svært alvorlig

Lege Olav Gunnar Ballo formelig dirrer av harme over at Jensen «skremmer opp befolkningen». Selv er han kommuneoverlege i utkantkommunen Loppa.

– Altas fødetilbud er svært godt, og et eksempel til etterfølgelse for kommuner uten sykehus. Og så framstiller øverste politiske ledelse for det lokale helsetilbudet det som utrygt å føde i Alta. Det er svært alvorlig, sier Ballo.

Alta fødestue

Det ble åpnet ny fødestue i Alta denne måneden. Ikke nok, mener Arbeiderpartiet.

Ballo avviser argumentet om at det er vanskelig reisevei mellom Alta og Hammerfest.

– Folk i Alta har enklere tilgang til sykehuset i Tromsø enn noen andre. Det er to ambulansefly basert i Alta, de kan frakte pasienter direkte til Universitetssykehuset Nord-Norge, sier Ballo.

Ballo får støtte fra jordmødre

NRK Finnmark har vært i kontakt med flere jordmødre. De ønsker ikke å la seg intervjue åpent om Ballos kritikk, men jordmødrene sier det er uheldig at enkelte politikere skaper inntrykk av at det er utrygt å være fødende i Alta.

Hovedutvalgsleder Kristin Jensen (Ap) avviser anklagene.

– Jeg tror fødende kvinner i Alta har en usikkerhet i seg fordi de ikke har en fullverdig fødeavdeling. Om det er frykt eller ikke, det kan ikke vi definere, og heller ikke Ballo, men usikkerhet er det jo, sier Jensen.

– Men skal man basere politikk på følelser eller fakta?

– Det er jo ingen steder i Finnmark det fødes så mange barn som i Alta, er ikke det fakta nok?

Fødselstallene går ned

I Finnmarks-kommunene som har mellom tre og fem timers reisevei til nærmeste sykehus, fødes det gjennomsnittlig 117 barn hvert år. Det utgjør 15 prosent av alle fødsler i Finnmark.

– Disse kommunene hører man svært lite klaging fra, sier Ballo.

Samtidig blir fødeavdelinger andre steder i Norge slått sammen.

– Nå argumenterer man for at det skal bygges en fødeavdeling samtidig som fødselstallene går ned. I tillegg er man i ferd med å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund, en vesentlig større by enn Alta, sier Ballo.

Vet ikke om farlige situasjoner

– Når det fødes absolutt flest barn i Alta, av alle kommunene i Finnmark, så skulle det bare mangle at tjenestene våre er bedre enn i dag, mener derimot Jensen.

– Kjenner du tilfeller der disse manglene i tilbudet, slik du ser det, har ført til fare for de fødende eller foster?

– Nei, jeg kjenner ikke til noen eksakt, så det kan jeg ikke si noe om. Det er det garantert, men jeg kjenner ikke til det, sier Jensen.

  • Oppdatering: Kristin Jensen presiserer i ettertid at hun siktet til luftambulansetjenesten da hun sa at Alta har en ambulansetjeneste som ikke fungerer. Vi har endret dette i saken.