Hopp til innhold

Busker og trær i Finnmark dør ut: – Kritisk for fugler og dyr

Først tok larvene mye av bjørkeskogen og lyngen i Nord-Norge. Nå har de ødelagt store områder med krattskog på Varangerhalvøya. Det er nytt og urovekkende, sier forsker.

Nærbilde av lauvmakk

Frostmålerens larver er mer altetende enn de tidligere lauvmakk-artene som har herjet i nord. Den kan skade både skog og fjellvidder.

Foto: Moritz Klinghardt / NINA

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

– Det er helt spesielt det vi ser i Finnmark nå, sier Ole Petter Vindstad, forsker ved Universitetet i Tromsø.

Sommerfugl-larver, som kalles lauvmakk i Nord-Norge, har allerede ødelagt 1/4 av bjørkeskogen i Finnmark. 10.000 kvadratkilometer med bjørkeskog i Norge, Sverige og Finland er angrepet, og mye av skogen er død.

De to siste årene har lauvmakken frostmåler spist grådig på vierkrattet på Varangerhalvøya.

Så store områder med ødelagt vierkratt har ikke forskerne sett før.

Buskdød i Finnmark

Mye av vierkrattet utenfor Vadsø er vissent og dødt. Synderen er frostmålerlarven.

Foto: Sidsel Vik

Startet eksperiment

De store ødeleggelsene førte til at forskere ved Universitetet i Tromsø og Fylkesmannen i Troms og Finnmark satte i gang et eksperiment.

Tidlig i vår satte de ut hundre bomullsposer på vierkvister og bjørkekvister i et område utenfor Vadsø.

– Vi visste ikke om frostmåleren kunne legger egg direkte på vier, og om den var i stand til å gjennomføre hele larvestadiet sitt bare ved å spise på vierblader, sier Ole Petter Vindstad.

Da bomullsposene ble samlet inn på seinsommeren, var de fulle av frostmålerlarver.

– Eksperimentet vårt viser at frostmåleren ikke er avhengig av bjørk for å formere seg, sier Vindstad.

Ole Petter Vindstad

Forsker ved UiT Ole Petter Vindstad, har ledet forskningsprosjektet på frostmåler i Øst-Finnmark.

Foto: NRK

Varangerhalvøya har endeløse områder med krattskog, og fylkesskogmester Helge Molvig frykter at mye kan dø ut.

Når frostmåleren like gjerne kan velge vier som bjørk for å legge egg og spise, har den enorme muligheter til å utvikle seg, sier Molvig.

Fylkesskogmester Helge Molvig

Fylkesskogmester Helge Molvig er bekymret for spredningen av nattsommerfugl som gir stor krattskogdød på Varangerhalvøya.

Foto: Sidsel Vik

Store konsekvenser for dyre – og fuglelivet

I forskningsområdet i Vadsø er vierkratt og bjørkekratt eneste formen for høytvoksende vegetasjon. Dersom store deler av disse krattene dør ut, blir det kritisk for fugler og dyr i området, sier Ole Petter Vindstad.

– Krattene er beite for rype og elg, og de er hekkeplasser for mye fugl. Vierkrattene er oaser på vidda, og disse leveområdene forsvinner hvis krattet dør, sier Vindstad.

Forskeren frykter at lauvmakken skal spre seg enda lenger inn på Varangerhalvøya, spesielt i elvedalene der det er store områder med kratt.

Skog ødelagt av lauvmakk på Seidafjellet.

Skogen ødelegges av lauvmakk, her fra Seidafjellet i Finnmark.

Foto: Eilif Andreas Aslaksen / NRK

Tror årsaken er klimaendringer

Liten frostmåler er egentlig en sørlig målerart. Ole Petter Vindstad sier det er nærliggende å tro at det er klimaendringene som gjør at frostmålerarten trives i de kjølige området i nordøst.

Det er ikke gode nyheter for fylkesskogmester Helge Molvig.

– Vi håper forskningen kan gi oss gode råd, så vi kan opprettholde skogen og holde frostmåleren i sjakk, sier Molvig.

Forskning på frostmåleren er en del av et større overvåkningsprogram for arktisk tundra, men Ole Petter Vindstad sier det er vanskelig å gjøre noe med store larveangrep i naturen.

– Det vi kan gjøre i første omgang er å hjelpe forvaltningen med å si noe om mengden og hvor de største angrepene er, sier forsker Ole Petter Vindstad.

Frostmålere

Lauvmakken har gjort store ødeleggelser i Finnmark, og anses som et tydelig klimakonsekvens.

Foto: Ole Petter Vindstad / Norges Arktiske Universitet/UiT

Siste fra Troms og Finnmark