Langvarig tvist om fiske kan nå løses

Nye regler for innlandsfiske i Finnmark kan sette en stopper for krangelen om røyefisket på fjellvannene i fylket.

Isfisking i Oslo

Beboere i Porsanger og Tana har ønsket strengere regler for innlandsfiske. Nå kan de få det om de nye reglene til FeFo går igjennom.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Finnmakseiendommen vedtar i dag nye regler for innlandsfiske i fylket.

Forslagene kommer etter et år med høringer, og kan være det som avslutter krangelen mellom finnmarkinger og finlendere.

Føler seg fortrengt av finske isfiskere

Borghild Pedersen

– Det er en slags invasjon, vi føler at de bare kommer og tar seg til rette, sa daværende leder Borghild Pedersen i Skoganvarre Bygdelag i mars i fjor.

Foto: Arne Ivar Johnsen

Tana og Porsanger har vært kampplassene for fiskere med røye og ørret i blikket, spesielt vinterstid.

– Vi føler det er en slags invasjon og føler at de bare kommer og tar seg til rette, sa daværende leder Borghild Pedersen i Skoganvarre Bygdelag i mars i fjor.

Det som da ble definert som en invasjon av finske fritidsfiskere sørget for penger i kassa til den lokale campingplassen, og full fyr på islagte vann der lokale og utenlandske fiskere kjempet om fjellrøya.

Nye regler

I Tana er det store forventninger til regelendringen.

Frank Martin Ingilæ på sitt kontor

Ordfører i Tana kommune, Frank Ingilæ har store forventninger til det nye regelverket for innlandsfisket.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg synes FeFo har prøvd å legge inn en del momenter i de nye retningslinjene som kan gjøre at man får dempet konflikten, sier Frank Ingilæ som er ordfører i Tana.

Og problemet ligger i hovedsak i at de finske fiskerne kommer i et stort antall, og benytter så mange som ni fiskestenger hver. Da blir det trangt om plassen.

Dette blir det nå slutt på, etter at følgende regel er foreslått vedtatt under dagens styremøte i Fefo:

«Personer bosatt utenfor Finnmark har kun anledning til å fiske med inntil to stenger eller håndsnører samtidig. Videre forutsettes det at fisket skal utøves aktivt og under kontinuerlig tilsyn. Dette gjelder i områder som ved kommunal forskrift er definert som områder med garnbegrensning og i nærmere angitte vannlokaliteter i Finnmark der det er behov for regulering av hensyn til ressurser og lokalbefolkningens bruk av den.»

Innlandsfiske i Finnmark

Finnmarksrøya er attraktiv for flere enn finnmarkingene. Nå skal fiske av denne bli strengere for både turistfiskere og beboere i fylket.

Foto: Ole Jakob Vorraa / Samfoto

Regler ut i praksis

Finnmarkseiendommen understreker at begrensningene med maks to fiskestenger per tilreisende kun gjelder i områder med ulike begrensninger.

Einar J. Asbjørnsen

Utmarksleder i FeFo Einar J. Asbjørnsen har ønsket innspill på regulering av innlandsfiske, nå skal nye regler vedtas.

Foto: Johan Ante Utsi / NRK

– I områder hvor det er fritt fram for finnmarkinger å fiske med så mange garn man ønsker, så er det i forslaget vårt fritt fram for tilreisende å fiske med så mange snører de ønsker, sier leder for utmarksavdelingen, Einar Asbjørnsen.

Hvordan skal dette håndheves?

– Vi har samarbeidsavtale med Statens Naturoppsyn og Reinpolitiet som gjør oppsyn på vegne av oss.

Får bestemme mer selv

Finnmarkseiendommen åpner også opp for mer lokalt selvstyre.

– Det som er bra er at man har et punkt som går på regulering av innlandsfiskeressursen og hvor man kan regulere fisket i vannene i samarbeid med kommunene og lokale brukergrupper, sier Ingilæ i Tana.

– Hvis FeFo her lytter på kommunene og lokale brukergrupper så kan det bli veldig bra, men det er en vesentlig betingelse.