Lang responstid på terror

Dersom det skjer et terrorangrep i Tromsø, vil det ta beredskapstroppen 295 minutter, nesten fem timer, å nå fram, skriver VG. For til tross for at troppen er styrket etter terrorangrepet i 2011, er de fremdeles avhengig av rutefly når de skal forflytte seg til andre deler av landet enn hovedstaden. Det innebærer at politiet i Tromsø må håndtere akutte hendelser lokalt, og med de ressursene som finnes her, sier stabssjef Kurt Pettersen i Troms politidistrikt. Men responstiden kunne vært minket, hvis beredskapstroppen fikk helikoptre med transportkapasitet, sier leder for nasjonale bistandsressurser ved Oslo politidistrikt, Ole Vidar Dahl.