Låner elsykler til funksjonshemmede

Tromsø kommune bør sørge for god tilrettelegging slik at folk med funksjonshemminger kommer seg ut på tur med de nye el-syklene som kommunen har anskaffet. Det sier Sissel Berntsen. Hun sitter i en prosjektgruppe som skal forbedre fritidstilbudet for barn og unge med fuksjonsnedsettelser. El-sykler med vogn som nå er tatt i bruk, er et godt tilbud, mener hun.