Landing av fisk på Svalbard

Nærings- og fiskeridepartementet ber Fiskeridirektoratet om å lage midlertidige ordninger slik at det blir mulig å lande fisk på Svalbard. I dag gjelder de relevante forskriftene for landing og kjøp av fisk ikke på øygruppa. Midlertidige ordninger bør komme til man får en helhetlig og mer permanent løsning på plass, skriver departementet i et brev. SINTEF Nord planlegger et forskningsprosjekt der de tar sikte på å lande fisk i Longyearbyen.