Hopp til innhold

Landbruksministeren langer ut mot Sametinget

Landbruksminister Jon Georg Dale beskylder Sametinget for å velge side med de få reindriftsaktørene som bryter reglene og holder for store reinflokker.

Jon Georg Dale

Landbruksministeren langer ut mot Sametingets reinpolitikk når han de neste to dagene besøker reinbeiter i Karasjok. Her er det kokk Svein Jæger Hansen som demonstrerer bruk av reinkjøtt for ministeren.

Foto: Gyda Hesla/NRK

Når landbruksministeren i dag gjester reinbeiter i Lakselv, er det for å få et innblikk i samisk reindrift.

Samtidig benytter han anledningen til å gi klar beskjed om hva han mener om Sametingets holdning, før han i morgen skal diskutere den nye sametingsmeldingen om reindrift.

Landbruksminister Jon Georg Dale

I dag startet Frp_ministeren et to dager langt besøk i Finnmark. I morgen deltar Dale i plenum i sametinget, men allerede i dag går ha hardt ut mot Sametingets reindriftspolitikk.

Foto: Gyda Hesla/NRK

– I stedet for å ta parti med det store flertallet som har gjort en jobb for å sørge for at vi får en attraktiv og bærekraftig reindriftsnæring, tar en side med de få som ikke har vært med på dugnaden, sier Dale til NTB.

– En sjokkerende debut

– Landbruksministeren gjør en sjokkerende debut i reindriftspolitikken med disse feilaktige påstandene, sier sametingsråd Silje karine Muotka til NRK.

Hun sier Sametinget kan dokumentere at det i en rekke møter tvert imot er tatt til orde for hvordan Sametinget skal kunne ivareta de minste reineierne, samt følge opp beslutningene som er fattet.

– Vi søker å få til en aktiv og fremtidsrettet reindriftspolitikk, der både den kulturelle bærekraften i næringen blir ivaretatt. Selvfølgelig er vi også opptatt av rekruttering og utviklingsmuligheter som er forankret både økonomisk og økologisk.

Hun mener landbruksministeren rett og slett driver feilinformasjon når han gjester Karasjok.

– Dette er feil, og jeg er veldig overrasket over at landbruksministeren innleder sitt besøk på Sametinget med å spre informasjon som ikke har rot i virkeligheten.

– Jeg synes det fremstår som om han forsøker å dytte resultatet av statens feilslåtte reindriftspolitikk over på Sametinget, sier Muotka.

Silje Karine Muotka

I morgen skal landbruksministeren møte i plenum i sametinget, og Muotka lover å ta opp saken direkte med Dale.

Foto: Siv Eli Vuolab

Krevende samtaler

I dag sier landbruksministeren at Sametinget altfor ofte støtter opp om dem som stritter imot innsatsen for å få antallet rein ned på bærekraftige nivåer.

– De fleste reindriftsaktørene har gjennom flere år gjort helt nødvendige tilpasninger i reintallene, sier Dale.

Men disse får ikke støtten de fortjener fra Sametinget, mener han.

Dale vil nå ha en holdningsendring på samisk side før regjeringen legger fram sin egen reindriftsmelding til våren.

– Jeg tror ikke det vil være bærekraftig over tid hvis de som tar ansvar og bidrar til reduksjoner i reintallene, blir den langsiktige taperen fordi det er andre som ikke gjør det, og som fortsetter å posisjonere seg, med støtte fra de samiske interessene, sier han.

Sametingsmelding

I sametingsmeldingen om reindrift går sametingsrådet kraftig ut mot den statlige forvaltningen.

Sametingsrådet betegner statens tenkning om økologisk bærekraft som «fremmed» for reindriftsaktørene. Sametingsrådet vil ha en grundig diskusjon om bærekraftsbegrepene og mener kravene til reduksjon i reintallene har ført til at samisk kultur er blitt overkjørt.

I Finnmark har reintallene økt noe det siste året, og i Vest-Finnmark ligger tallet omtrent 1.000 over det øvre taket som er satt.

I alt ti distrikter i Finnmark har for høye reintall. Fylkesmannen mener situasjonen er «alarmerende» i ett distrikt i Øst-Finnmark, og aktører mistenkes der for å ha posisjonert seg strategisk før neste reduksjon.