Lån på 360 millioner vises ikke i regnskapet: ­– Lånet eksisterer ikke

Sydvaranger Gruves søsterselskap skal ha fått et lån på 360 millioner kroner, men styreleder i gruva sier lånet ikke eksisterer. Nå krever ordføreren i kommunen å få alle kort på bordet.

Sydvaranger gruve

SPØRSMÅL.Bostyrer i konkursboet etter Sydvaranger Gruve ønsker å få avklart en del ubesvarte spørsmål om økonomien til søsterselskapet Northern Iron Marketing i Sveits. Hva han leser ut av regnskapene han har fått tilgang på ventes et snarlig svar på.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Sydvaranger Gruves søsterselskap Northern Iron Marketing i Sveits skal ha fått et lån på 360 millioner kroner fra morselskapet i Australia. Men i regnskapet i Sveits vises ikke dette lånet.

Rune Rafaelsen

Rune Rafaelsen vil ha full klarhet i hva som har skjedd med penger tjent på Sør-Varanger-malm i Sveits.

Foto: Ida Karine Gullvik / NRK

– Det har ikke vært noe lån mellom Northern Iron Limited og Northern Iron Marketing, skriver Peter Steiness Larsen, styreleder i konkursrammede Sydvaranger Gruve AS og i nye Sydvaranger AS.

Ordfører i Sør-Varanger kommune, Rune Rafaelsen krever at all informasjon kommer på bordet.

– Konkursen i fjor høst etterlot seg milliarder i gjeld, og gruva representerer en betydelig verdi for kommunen, påpeker ordføreren.

Viktig å få alle svar

Med tre milliarder kroner i gjeld gikk hjørnesteinsbedriften Sydvaranger Gruve konkurs høsten 2015, og nær 400 personer mistet jobben.

Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen, mener det er viktig å få alle svar om økonomien på bordet.

– Jeg syns det er beklagelig hvis man ikke får full klarhet. Det har vært en betydelig konkurs, og da er det viktig at man får de reelle tallene og vite hvordan pengene er brukt, sier Rafaelsen.

Møte på samfunnshuset

Sydvaranger gruve AS ble meldt konkurs i november 2015 og de 380 ansatte mistet jobben over natten.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Uheldig å bruke Sveits

– Hva syns du om at salget har foregått på denne måten ved at man har solgt den gjennom et selskap i Sveits?

– Vi ønsker at man skal kunne se hva som har skjedd. Det er ikke gunstig at verdiene i fjellet i Sør-Varanger spekuleres i et selskap i Sveits som man ikke har innsyn i, sier Rafaelsen.

– Hvilken lærdom bør norske konsesjonsmyndigheter og politikere trekke av det man ser her til neste gang gruva starter opp?

– Vi må sørge for at verdiene blir lagt igjen her i landet. Dette er ikke noe man bare skal hente og selge ut. Det må være kontroll også med salg av denne type produkter, sier Rafaelsen.

Illustrasjon NFE

Peter Steiness Larsen sier han tror bostyrer i Australia har feilført differansen mellom lånet til Sydvaranger Gruve angitt i amerikanske og australske dollar. Her er en illustrasjon for å forklare dette.

Lovlig lån

Styreleder Peter Steiness Larsen mener lånet ikke eksisterer, men vet samtidig ikke hvorfor en slik feil har oppstått.

Peter Steiness Larsen

Styreleder i nye Sydvaranger AS og i gamle Sydvaranger Gruve AS, Peter Steiness Larsen sier det er begått en feil av bostyrer i Australia og regner med at han kan oppklare saken.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Han tror at differansen man får når lånet til Sydvaranger Gruve blir omgjort fra amerikanske til australske dollar har blitt ført opp som et eget lån.

Bostyrer i Northern Iron, James Thackray, er den som kan avklare spørsmålet, men han svarer ikke på gjentatte forsøk på kontakt om dette spørsmålet.

I forrige uke svarte Thackray at han anser lånet som lovlig, og sa også at det ikke er tilbakebetalt.

– Hvis Northern Iron Marketing hadde hatt nok ressurser til å tilbakebetale deler eller hele lånet, ville jeg forsøkt å få tilbake pengene, skrev Thackray fredag.