Lån på 360 millioner kroner var misforståelse

Et lån på 360 millioner kroner som skulle ha gått til Sydvaranger Gruve sitt sveitsiske søsterselskap viser seg å være en misforståelse. Nå har også borevisoren funnet ut hvor mye selskapet har tjent.

Sydvaranger

KONKURS. Sydvaranger Gruve gikk konkurs i fjor høst og etterlot seg milliardgjeld. Borevisor hadde lenge ubesvarte spørsmål om søsterselskapet i Sveits, men har nå fått svar.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Northern Iron Marketing har tjent rundt 25 millioner kroner og mesteparten er lånt tilbake til Sydvaranger Gruve og tapt i konkursen, sier borevisor Helge Østvold.

Lenge fikke han ikke tilgang til regnskapene, og kunne derfor ikke vite hvor mye penger selskapet hadde tjent. Noe som var problematisk fordi han ønsket å vurdere om dette var gjort på rimelig vilkår. Nå er saken avklart.

Anser saken som ferdig

– Vi er tilfreds med det vi har sett i regnskapene. Vi har fått de opplysningene vi har bedt om og anser oss som ferdig med det, sier Østvold.

Styreleder i Sydvaranger Gruve, Peter Steiness Larsen, er fornøyd med at saken er avklart. Han har tidligere sagt at han syns det er trist at saken skal skape spekulasjoner. Steiness Larsen skriver i en mail til NRK:

Peter Steiness Larsen

Peter Steiness Larsen er glad for at saken nå er avklart. Det faktum at Ernst & Young, en av verdens ledende revisjonsselskaper, var revisor både i Sveits og Norge gir trygghet for at alt foregår på en ordentlig måte, skriver han til NRK.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Det er selvfølgelig positivt at borevisor har bekreftet det vi har sagt hele tiden nemlig at Northern Iron Marketing i Sveits har operert som et helt vanlig salgskontor på lik linje med svært mange andre i råvaremarkedet.

Stor lån var feil

Morselskapet Northern Iron Limited i Sveits er også konkurs, og i bostyrets rapport kom det frem at det skal ha gått et lån på 360 millioner kroner til Northern Iron Marketing i Sveits.

Men nå har selskapet som laget rapporten innrømmet at de har gjort en feil.

I en mail til Antony Beckmand som er styremedlem i selskapet i Sveits, står det at de ved en misforståelse har laget et lån som ikke finnes. Misforståelsen skal ha oppstått fordi differansen man får ved omregning mellom australske og amerikanske dollar har dukket opp som en egen post i regnskapet. Og ved en feil har det blitt oppfattet som et eget lån.

Forsvarer å bruke Sveits

Ordfører i Sør-Varanger har tidligere sagt at han syns det er uheldig, uavhengig av hva som har skjedd, at man selger malm gjennom Sveits hvor det ikke er mulig å få innsyn i regnskaper. Men Steiness Larsen forsvarer valget.

– Sydvaranger Gruve hadde nok av utfordringer å fokusere på og valgte derfor på lik linje med svært mange råvareprodusenter å sette bort salgsfunksjonen istedenfor å bruke tid og krefter på å bygge den opp selv, skriver Steiness Larsen.

Han mener det vil være noe hemmelighold rundt salg uansett.

– Av konkurransemessige grunner vil det ikke kunne være full åpenhet om innholdet i alle salgsavtaler, men revisorene har selvfølgelig ubegrenset tilgang til informasjonen og er garantisten for at ting foregår på en ordentlig måte.