Dokumentarskaper anmeldt av oppdrettsselskap: – Ingen vil spise fisken etter å ha sett bildene

Mikael Frödin ville dokumentere forholdene i oppdrettsmerder. Nå må han møte i retten.

Lakseprofilen Mikael Frödin må møte i Alta tingrett for å ha svømt for nærme ei laksemerde

Svenske Mikael Frödin er dokumentarfilmskaper og laksefisker. I Sverige er han blant annet kjent gjennom sin prisvinnende dokumentar «I Storlaxens rike».

Foto: frodinflies.com

– Jeg håper denne saken viser at allmennheten har rett til å se hvordan næringen behandler økosystemet og naturen, sier dokumentarfilmskaper og fiskerprofil Mikael Frödin.

Den 2. november må han møte i Alta tingrett, tiltalt for å ha dykket ved Grieg Seafoods laksemerde i Altafjorden i juli i fjor.

Ved å gjøre dette brøt han akvakulturdriftsforskiften paragraf 18, som forbyr ferdsel innenfor 20 meter ved laksemerder.

Grieg Seafood anmeldte Frödin, og han fikk et forelegg på 10.000 kroner – et forelegg lakseforkjemperen ikke vedtar.

– Min klient skulle dokumentere hvilken virkning virksomheten har på miljøet. Han mener derfor at han handlet i lovlig nødrett, sier Frödins forsvarer, Svein Holden.

Mikael Frödin tok dette bildet fra en laksemerde i Altafjorden

Et av bildene Mikael Frödin tok ved merden i Altafjorden viser det som mest sannsynlig er en laks angrepet av lakselus.

Foto: Mikael Frödin

– Ikke et vakkert syn

Svenske Frödin har fisket i Altaelva i 25 år, og han har sett en endring av laksestammen. Han mener at det er tydelig at oppdrettslaksen har hatt en negativ innvirkning på villaksbestanden gjennom rømninger.

I tillegg er han bekymret over at en del oppdrettslaks ikke er frisk, slik han selv fikk se da han dykket ved merden.

– Det var ikke et vakkert syn. Det var sopp og skader. Ingen av dem som ser bildene jeg tok vil spise den fisken, sier Frödin.

Mikael Frödin tok disse bildene fra et oppdrettsanlegg i Altafjorden

Mikael Frödin tok dette bildet fra merden i Altafjorden, av en laks han mener åpenbart ikke har det bra. Den hvite misfargingen på snuten kommer trolig av at den har stanget gjentatte ganger i merdeveggen.

Foto: Mikael Frödin

Han mener det var hans journalistiske plikt å dokumentere hvordan det ser ut i merdene. For å kunne gjøre det måtte han bryte loven.

– Jeg hadde ikke annen mulighet. Fra 20 meter i vannet ser man ingenting. Ved å svømme nærmere fikk jeg riktig førstehåndsinformasjon.

Ønsker bedre kontroll

Frödin har et inntrykk av at oppdrettsnæringen ikke gjør nok for å unngå skader.

Han mener at om den fortsetter i samme spor, vil det ikke være mer villaks igjen om 20 år.

– Myndighetene må sørge for at næringen blir ren. Man må få en bedre kontroll, sier han.

Mikael Frödin må møte i Alta tingrett for å ha kommet for nærme et oppdrettsanlegg i Altafjorden

Mikael Frödin synes det er rart at Grieg Seafood har anmeldt ham, med tanke på hvordan det så ut i merdene.

Foto: frodinflies.com

Derfor vil han ikke akseptere boten han har fått. Han vil heller havne i fengsel for saken.

– Jeg har ikke gjort noe galt. Jeg har gjort rett.

– Fare for både dem og oss

Samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, sier til NRK at de ble oppfordret av Fiskeridirektoratet til å anmelde og følge opp denne saken.

– Vi kan ikke ha det sånn at folk tar seg til rette i anleggene våre, sier han.

Han viser til at lovverket er der av hensyn til blant annet smitte, rømning og miljø.

– Å ha fremmede folk dykkende og svømmende i anlegget utsetter både dem og oss for fare.

Roger Pedersen

Samfunnskontakt i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Pedersen sier at Grieg Seafood ikke har noe å skjule. At noen fisk er syke i en oppdrettsmerde som inneholder mellom 100.000 og 200.000 fisk er ikke unormalt, og det er strenge rutiner for å følge med fisken.

– Laks har sannsynligvis den beste fastlegeordningen av alle. I tillegg til daglig sjekk, skal fisken også kontrolleres annenhver måned av noen med veterinærkompetanse, sier Pedersen.

Pedersen viser videre til at det er et strengt rapporteringsregime i næringen, hvor aktivitet og tilstand dokumenteres fortløpende og er tilgjengelig for både myndigheter og allmennheten.

– Myndighetenes overvåkning er god. At Frödin mener at det ikke er godt nok får stå for hans regning.