Barn som lekte ved elv ble jaget vekk av fiskere: – Situasjonen føltes truende

Da en mor og hennes barn ble bedt om å fjerne seg fra Lakselva i Finnmark, turte de ikke gjøre noe annet. Spørsmålet om fiskerne hadde rett til å sende dem vekk, har vakt stor debatt.

Barna leker i dam ved elva.

Barna som ble bortvist fra elvebredden i Lakselva ble veldig skuffet sier mor Liv-Charlotte Kollstrøm Svala.

Foto: Privat

Liv-Charlotte Kollstrøm Svala, hennes venninne og tre barn dro tidligere denne uka ned til elvebredden ved Lakselva i Porsanger for å kose seg med lek, kaffe og kjeks.

Barna lekte ved en større dam nær elva. Svala la merke til noen fiskere et stykke unna og ba derfor barna om å holde et lavt støynivå.

Etter en stund kom en av fiskerne bort til Svala og barna.

– Han sa til oss på engelsk at de hadde betalt masse for å fiske i området, derfor var området deres og vi måtte fjerne oss.

Liv-Charlotte Kollstrøm Svala i Lakselv

Liv-Charlotte Kollstrøm Svala sier hun trodde at de hadde frihet til å være på tur omtrent overalt i Finnmark, derfor ble hun overrasket da fiskeren ba de om å dra.

Foto: Privat

– Situasjonen føltes truende

Svala forteller at siden hun var usikker på reglene, og siden mannen var så bastant, så valgte de å pakke sammen tingene sine og forlate området.

– Vi var to mødre alene med tre barn. Dette var voksne menn, så situasjonen føltes truende.

Etter hendelsen skrev Liv-Charlotte et innlegg på Facebook i gruppen «Oppslagstavla i Porsanger» for å finne ut hvilke regler som faktisk gjelder ved elva.

Innlegget har vakt stort engasjement, der de fleste kommentarene peker på allemannsretten, og at Svala og barna dermed hadde full rett til å oppholde seg ved elvebredden.

– Jeg følte at jeg ikke turte å dra tilbake dit uten å være 100 prosent sikker på at vi har lov til å være der.

Liva Viola Kollstrøm Sand 8 år og Lars Caspian Kollstrøm Sand 10 år.

Liv-Charlotte sier flere har sagt seg villig til å være med henne og barna Liva Viola og Lars Caspian tilbake til elva for å stille opp om fiskere ber de om å dra igjen.

Foto: Privat

Allemannsretten står sterkt i Norge

Daglig leder ved Lakselv Grunneierforening, Martin Rognli Johansen, sier han har lest det aktuelle innlegget på Facebook, men kjenner ikke til saken utover det.

På generelt grunnlag sier han imidlertid at allemannsretten i Norge gir alle rett til fri ferdsel og bruk av naturen.

– De har like mye rett til å være der begge parter. Det eneste som skiller seg ut i denne saken er at fiskeren har betalt for retten til å fiske i elva. Men det gir ikke rett til å bortvise folk, sier Johansen.

Utmarksleder i Finnmarkseiendommen, FeFo, Einar Asbjørnsen, sier at heller ikke han kjenner til den spesifikke saken, men at allemannsretten står sterkere i Norge enn den gjør i de fleste andre land.

Einar Asbjørnsen

Utmarksleder i FeFo, Einar Asbjørnsen, sier at en eventuell konfrontasjon aldri er noe hyggelig, men at man kan bedre situasjonen med en normal tone og god framferd.

Foto: Eirik Palm/FeFo

– Hvis det er utenlandske som har leid seg rett til fiske, kan de ha en annen oppfatning av hvor langt det de har leid strekker seg. Så der kan det blir konfrontasjoner og diskusjoner.

– De som leier ut fiske kan definitivt gi bedre informasjon om hvor langt fiskeretten strekker seg i Norge, sier Asbjørnsen.

Seksjonsleder for Juridisk seksjon naturmangfold i Miljødirektoratet, Trond Flydal, opplyser at så lenge man ikke gjør det vanskelig eller umulig å fiske, så har man oppholds- og ferdselsrett i utmark i Norge.

– Også fiskere må ha en toleranse for at andre oppholder seg der, snakker sammen og har et vanlig friluftsliv der.

– Tenkte på sikkerheten

Fiskerne som sendte Svala og barna bort fra elvebredden kom fra Olderø fly fishing Lodge, bekrefter Camp manager, René Ertbølle Gerken.

Gerken sier at fiskerne ved lodgen først og fremst tenkte på sikkerheten da de ba gruppen om å forlate plassen der de fisket.

– Vi kaster med skarpe kroker. Det ble bedt stille og rolig om at de kunne gå, slik at man kunne fiske uten å ramme dem, sier han.

Gerken forteller at Olderø fly fishing Lodge har som vane å informere sine gjester om allemannsretten i Norge og at dette er en feil som ikke skal skje igjen.

– Det var bare en stor misforståelse og vi er lei oss for at de har oppfattet det som noe negativt. Vi mener selvfølgelig at alle skal få være hvor de vil, sier Gerken.

Liv-Charlotte Kollstrøm Svala bekrefter at de fikk beskjeden på en stille og rolig måte. Hun opplevde likevel mennene som så autoritære at de ikke så noe annet valg enn å forlate plassen.