Hopp til innhold

Lakseelver kvitt parasitt etter 43 år: – En milepæl for villaksen

De tre lakseelvene i Storfjord i Troms har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris siden 1979.

Gytefisktelling i Skibotnelva, som er en av tre elver i Skibotnregionen i Troms og Finnmark som nå er friskmeldt for den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Foto: Rune Muladal

ENDELIG FRISK: Gytefisktelling i Skibotnelva, som er en av tre elver i Skibotnregionen i Troms. Mattilsynet har hatt ansvaret for overvåkning og smittereduserende tiltak, og Veterinærinstituttet har utført det praktiske arbeidet med giftstoffet.

Foto: Rune Muladal

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Friskmeldingen av Skibotnelva, Signaldalelva og Kitdalselva i Troms og Finnmark er en viktig seier i kampen for å bevare villaksen i norske elver. Gyrodactylus salaris er en innført fremmed art som kan utrydde hele bestander av villaks i smittede elver, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Mattilsynet friskmeldte onsdag Skibotnregionen i Troms og Finnmark for Gyrodactylus salaris, etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i elvene er fri for lakseparasitten.

Arbeidet mot parasitten har pågått i en årrekke, og det har tatt hele 43 år å bli kvitt den.

Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i Skibotnelva i 1979, og spredte seg senere til Signaldalelva og Kitdalselva. I perioden 1988 til 2016 ble det gjennomført tre behandlinger med rotenon i Skibotnregionen.

død laks etter rotenonbehandling i Skibotnvassdraget.

Død laks etter rotenonbehandling i Skibotnelva. Store mengder fisk ble gjennom mange år tatt livet av i elva, i frykt for at parasitten skulle spre seg.

Foto: NRK

Reddet laksen med genbank

Takket være at de opprinnelige bestandene av villaks og sjørøye har blitt tatt vare på i Miljødirektoratets genbanker, har man kunnet sette de ut igjen i elvene i årene etter rotenonbehandlingene.

– Laksebestandene i elvene var så godt som utryddet i naturen. Vassdragene har nå fått tilbake laks og sjørøye som er avkom etter fisk fra de opprinnelige bestandene, og som derfor er tilpasset de lokale forholdene, sier Hambro.

Friskmeldingen er resultat av et omfattende arbeid med å bekjempe parasitten, og bringe opprinnelige laksestammer tilbake til elvene.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Mattilsynet og Veterinærinstituttet har samarbeidet om utryddingen.

Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Takker lokale folk

– Vassdragene i Skibotnregionen har vært utfordrende å behandle. Disse har lange og vanskelig tilgjengelige elvestrekninger, og innsig av grunnvann som tynnet ut rotenon og vanskeliggjorde behandlingen. Særlig de første årene før nye metoder ble tatt i bruk, sier Pål Adolfsen ved Veterinærinstituttet, som har vært prosjektleder for arbeidet.

– I tillegg var det en utbredt forekomst av sjørøye, som er bærer av parasitten, og som gjorde at det ble større sannsynlighet for at én infisert fisk kunne lure seg unna. Gleden over å lykkes er derfor ekstra stor, sier han.

Adolfsen mener omfattende kartlegging av smitteutbredelse og behandlingsområdet, kombinert med tilpassede behandlingsstrategier samt innsats fra lokale, er viktige suksessfaktorer.

‒ Friskmeldingen av Skibotnelva, Signaldalelva og Kitdalselva er en milepæl for villaksen, lokalbefolkningen og alle oss andre. Vi vil rette en takk til alle som har vært med å bekjempe parasitten i disse vassdragene, og spesielt de lokale frivillige aktørene, sier miljødirektør Lisa Bjørnsdatter Helgason hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Geir Arne Ystmark

– Vask og sløy fisken der du fikk den, og bare slå ut vann i samme vassdrag som du hentet det, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

– Må desinfisere fiskestenger

Mattilsynet fortsatt bekymret for smitte fra vassdrag i Norges naboland.

Parasitten kan overleve flere dager i fuktige omgivelser og spres med fisk, fiskeutstyr, kanoer og vann fra smittede vassdrag og anlegg. Det er også forbudt å flytte fisk mellom alle elver og vann, og mellom forskjellige deler av samme vassdrag.

– Det er viktig at alle som ferdes i området hjelper til, slik at vi unngår ny smitte i vassdraget. Fiske- og annet vannsportutstyr som brukes i forskjellige vassdrag må enten tørkes eller desinfiseres, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynet.

Signaldalelva i Troms og Finnmark er blant elvene som nå er friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Fjellet Otertinden i bakgrunnen.

Signaldalelva er blant elvene som nå er friskmeldt for lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Foto: Rune Muladal

Signaldalelva og Skibotnelva har tradisjonelt vært gode lakseelver. Mange er spente på når de blir åpnet for vanlig fiske igjen.

– Vi vet at reetableringen av bestandene er godt i rute, men vi kan ikke si noe sikkert om fisket før vi vet om det er et høstbart overskudd. Vi vil gjøre en faglig vurdering når vi får resultatene fra overvåking og gytefisktellinger til neste år, sier Hambro i Miljødirektoratet.

Leder for den nasjonale bekjempelsen av den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris, Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet. Her ved Signaldalelva i Skibotnregionen i Troms og Finnmark, som nå er friskmeldt sammen med to andre elver i samme område.

Leder for den nasjonale bekjempelsen av den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris, Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet. Her ved Signaldalelva i Skibotnregionen i Troms og Finnmark, som nå er friskmeldt sammen med to andre elver.

Foto: Roald Lund Fleiner / Miljødirektoratet

Og snart kan parasitten være helt utryddet i Norge.

– Av totalt 51 infiserte vassdrag i Norge er det nå 43 som er ferdig behandlet, sier Hambros kollega Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet.

Han leder den nasjonale bekjempelsen av den dødelige lakseparasitten.

– Bare to regioner står igjen. Driva-regionen og Drammen-regionen. Sjansen for å spre parasitten har derfor blitt betydelig mindre. Etterhvert vil den bli lik null i Norge. Da er utfordringen at vi ikke får parasitten inn fra Sverige, slik vi gjorde da vi først fikk den inn i Norge.

Les også Denne fisken skal redde fremtida

Mari Berger Skjøstad