Hopp til innhold

Laksedøden i nord: Varsler økte priser for forbrukerne

Algeoppblomstringen som hittil har tatt livet av over 12 000 tonn laks, vil føre til høyere laksepriser fremover. – Store mengder laks har forsvunnet fra markedet, og vi ser allerede at prisen er på vei oppover, sier sjømatanalytiker.

DØD FISK

De ansatte i Northern Lights Salmon i Grovfjord i Sør-Troms jobber hardt for å få opp død fisk fra merdene sine.

Foto: Northern Lights Salmon

Millioner av laks har dødd som følge av algeoppblomstringen i Nord-Norge.

Norges største finansinstitusjoner følger situasjonen tett. Nå varsler de at prisen på laks kommer til å øke.

– Det er ikke bare antall laks som har dødd vi tar med i beregningen. Vi ser at oppdrettere også kutter ned på foringen. Det fører til at laksen vokser saktere, og kommer dermed senere ut på markedet, sier Kolbjørn Giskeødegaard i Nordea Markets til NRK.

Deler av Ofotfjorden og en rekke fjorder i Sør-Troms er nærmest tømt for fisk, og så langt er det snakk om over 12.000 tonn død oppdrettslaks.

– Dette vil føre til at prisene vil øke fremover, sier Giskeødegaard.

– Situasjonen kan endre seg rask

Giskeødegaard tror prisen vil øke med én krone per kilo andre halvår. Han utelukker ikke at vi vil se en ytterligere prisøkning hvis situasjonen forverrer seg.

– Foreløpig er det et begrenset omfang. Rundt 97 prosent av norsk produksjon vil fortsatt komme til markedet slik situasjonen er nå, men det er mye usikkerhet og vi vet at situasjonen kan endre seg rask.

Kolbjørn Giskeødegaard

Prisen på laks vil øke fremover, sier Kolbjørn Giskeødegaard, sjømatanalytiker i Nordea.

Foto: Nordea

Sist det var en lignende oppblomstring av «dødsalgen» varte det i en måned. Skulle algene spre seg ytterligere, som Fiskeridirektoratet varsler, kan det få enda større konsekvenser for prisen.

– Hvis dette skulle doble seg og at 80.000 tonn slakt forsvinner fra markedet vil næringen, som har hatt stor vekst i en årrekke, gå på en smell og prisen vil skyte i været, sier han.

Fremskyver slaktingen

Stein Alexander Aukner i DNB Markets sier også at lakseprisen vil øke fremover, men ser ikke bort ifra at det kan bli en liten nedgang, i første omgang.

– En grov tommelfingerregel at én prosent endring i globalt tilbud, tilsvarer lik endring på én krone per kilo i prisen. Nå ser vi at flere oppdrettere framskyver slaktingen for å være føre var. Det betyr at mer laks enn planlagt vil komme ut på markedet, noe som kan gi en prisnedgang, sier han.

– Men på lengre sikt vil nok prisen øke som et resultat av at så mye laks er borte fra markedet, sier han.

Prisbevisste forbrukere

Morten Heide ved Nofima, et forskningsinstitutt som blant annet spesialiser seg på fiskeri og havbruk, har forsket på nordmenns konsum av fisk siden 2011.

Har sier at nordmenn ikke kjøper laks for enhver pris. Så selv om den varslede prisøkningen er relativt liten, vil den gjøre utslag, sier han.

Morten Heide

Norske forbrukere er sensitive for kun en liten økning i prisen, sier forsker Morten Heide.

Foto: Audun Iversen / Audun Iversen

– Vi har sett de siste årene at forbruket av laks gått ned blant nordmenn, parallelt med at prisen har gått opp. Etter å ha snakket med aktører i næringen og dagligvarehandelen, er konklusjonen at pris er den sentrale faktoren som senker forbruket, sier han.

– Det varsles om prisøkning én krone. Hvor stor prisøkning tåler folk før de slutter å kjøpe laks?

– Det vi har sett de siste årene er at nordmenn ikke tåler så veldig stor økning før man begynner å redusere forbruket av laks, sier han.