Hopp til innhold

Befal frikjent for å ha misbrukt sin stilling i forsøk på å skaffe seg sex med kollega

Nord-Troms og Senja tingrett dømte det mannlige befalet til fengsel i seks måneder. Nå har Hålogaland lagmannsrett frikjent han for det alvorligste punktet i tiltalen. Han må likevel i fengsel og også betale oppreisningserstatning til kvinnen.

Tinghus Tromsø

De tre meddommerne ville domfelle befalet for å ha misbrukt sin stilling. Men de to fagdommerne i Hålogaland lagmannsrett var uenige.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Mannen ble i juni dømt til seks måneders fengsel for å ha misbrukt sin høyere grad i forsøk på å skaffe seg seksuell omgang med en yngre kollega.

Han var også tiltalt for å ha sendt meldinger med seksuelt krenkende innhold.

Den kvinnelige kollegaen er betraktelig yngre enn han, og også av lavere militær rang.

Mannen er befal i forsvaret. Han har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen.

3. og 4. januar ble den behandlet i lagmannsretten.

I dommen går det fram at de fem meddommerne, som utgjør flertallet, mener at offiseren misbrukte stillingen sin. Men siden loven krever at også minst én av de to fagdommerne må stemme for domfellelse, blir befalet frikjent på dette punktet.

Mannen er likevel dømt til 90 dagers fengsel for seksuelt krenkende atferd. Han må også betale 60.000 kroner i oppreisningserstatning til den fornærmede kvinnen.

Les også: Befal dømt til fengsel for å ha misbrukt stillingen sin for å oppnå sex

Tiltalt for misbruk av stilling
Tiltalt for misbruk av stilling

Aktor Torstein Lindquister ba Hålogaland lagmannsrett om å dømme han til seks måneder ubetinget fengsel.

Det er første gang han opplever et så stort skille mellom meddommere og de to fagdommerne. Men han er tilfreds med at det i dommen ikke er uenighet om selve hendelsesforløpet.

Spørsmålet som har avgjort frifinnelsen er hvorvidt befalet handlet med forsett, altså at han bevisst utnyttet sin høyere rang da han gjorde de seksuelle handlingene.

Det har ikke fagdommerne funnet bevist utover en hver rimelig tvil. Dermed blir det heller ingen domfellelse på dette punktet.

– Nå skal vi bruke ankefristen på å vurdere dommen, sier Lindquister.

Fornærmedes bistandsadvokat, Ingunn Tøllefsen, har mandag ennå ikke fått snakka med sin klient. Men hun sier hun merker seg at samtlige meddommere stemte for å dømme mannen til å betale oppreisningserstatning.

Torstein Lindquister

Aktor Torstein Lindquister

Foto: Pål Hansen / NRK

Ba om frifinnelse

Forsvarer John Christian Elden ba lagmannsretten frikjenne hans klient. Elden sa i lagmannsretten i Tromsø at det ikke var bevist misbruk av stilling og tillitsforhold.

I en e-post til Forsvarets forum, som omtalte dommen først, skriver Elden:

– Også militære personer har fritid og privatliv der de ikke står i rangrelasjoner, og han tar til etterretning av han ble dømt for seksuell handling og seksuelt ladet språkbruk etter et avsluttet arrangement i Forsvaret, selv om han ikke fullt ut deler rettens bevisvurdering her.

John Christian Elden

Forsvarer John Christian Elden

Foto: Pål Hansen / NRK

Les også: Varsler mot 17 toppledere i Forsvaret: Toppledere slipper unna, mener fagforening  

Eirik Kristoffersen sitter på en stol utenfor bygg på Forsvarsmuseet på Akershus festning
Eirik Kristoffersen sitter på en stol utenfor bygg på Forsvarsmuseet på Akershus festning

I juni ble mannen også dømt til å betale 60 000 kroner i oppreisningserstatning. I tillegg skulle han betale saksomkostningene.

Da saken gikk i tingretten, ba aktor Linn Rognli Hansen, om at mannen dømmes til ni måneder i fengsel.

Les også: Varsleren, offiseren og presset om å lyve

Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)
Kristine Solhaug i uniform fra Forsvaret (Hæren)