Oppdaget storbrann i naturreservat

Far og sønn på påsketur kom over en 50 meter lang brann i vernet område: – Tankeløst av folk å tenne bål uten å slukke det skikkelig.

Ytre syltevika naturreservat - brann

Når man brenner slike mengder med gamle stokker, blir det så varmt at rullestein sprekker opp.

Foto: Emil Ruge
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Det som skulle være en hyggelig påsketur i Ytre Syltevika naturreservat på Varangerhalvøya, utviklet seg til en brannslukkingsoperasjon for Erik Sundland og Emil Ruge.

De kjente røyklukten da de gikk ut av bilen, og et par kilometer innover Syltefjorden fant de årsaken: En stor brann i naturreservatet.

– Det var varmt og mye stygg røyk. Men det verste er at så høy varme ødelegger rullesteinene i et område som vernet for sin spesielle natur. Det er veldig trist, sier Emil Ruge.

Blant rullesteinen ligger mye drivved, svære stokker som i hundrevis av år har kommet i land her. Når de tar fyr, kan en brann kan utvikle seg over flere dager.

De neste timene gikk til å lage en branngate i rekveden for å stoppe brannen.

Når man brenner slike mengder med gamle stokker, blir det så varmt at rullestein sprekker opp.

Far og sønn brukte en del tid og krefter på å dra tømmerstokker bort fra brannens retning og håper det hjalp. VIDEO: Emil Ruge

Ber folk vise varsomhet

Ytre Syltevika naturreservat er vernet for sitt unike kystlandskap. Formålet er å bevare et strandvollsystem som viser landhevingen etter siste istid og et område med arktisk kystnatur preget av uhyre sparsom vegetasjon.

Det er ikke forbudt å tenne bål her, og det finnes flere tilrettelagte bålplasser. Men tenner man bål på selve stranden, kan bålet med hjelp av sol og vind utvikle seg til en storbrann. Dette er kanskje det området i Norge hvor man finner mest drivved.

– Hvis det er slik at noen har glemt å slukke bålet etter seg, er det svært dumt. I vernede områder er det spesielt viktig å være varsom, sier nasjonalparkforvalter Geir Østereng, som er sekretær for Nasjonalparkstyret. Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre har ansvar for forvaltningen av naturreservatet.

Forvalter av Varangerhalvøya Nasjonalpark Geir Østereng

Forvalter av Varangerhalvøya Nasjonalpark Geir Østereng ber folk være ekstra varsomme i vernet natur.

Foto: Sidsel Vik

– Kanskje folk mangler kunnskap

Erik Sundland jobber for Finnmarkseiendommen (FeFo), men var ikke på jobb da han og sønnen kom over brannen. De antar at brannen hadde utviklet seg i et drøyt døgn før de fant den. På stranden er det også mange spor etter tidligere branner.

Sundland sier at slike branner neppe oppstår av seg selv, men det er lite FeFo eller noen andre kan gjøre for å beskytte naturreservatet mot slike hendelser.

– Det er viktig at hver og én føler ansvar for vår felles natur og ikke ødelegger. I dette konkrete tilfellet handler det om oppførsel i et naturreservat, der grunneier ikke har så mye handlingsrom igjen, sier Sundland.

Han antar at påskebrannen kan ha oppstått som følge av at noen tente et hyggelig bål, som man så forlot uten å slukke.

– Man tenker kanskje ikke på hvilken ødeleggende effekt en brann har, og at naturen ikke klarer å reparere slike skader. Å tenne bål i en svær samling av brensel er bare tankeløst. Det blir som å sette fyr på vedstabelen sin for å grille, sier han.