Hopp til innhold

Læstadianere føler seg overkjørt etter ansettelse av kvinnelig prest

Læstadianere vil ha et møte med biskopen etter ansettelsen av den første kvinnelige presten i Nord-Troms. De er motstandere av kvinnelige prester, og vil ikke gå i gudstjenester som ledes av ei kvinne.

Nils Einar Samuelsen

Predikant Nils Einar Samuelsen er så skuffet over bispedømmerådets ansettelse av en kvinnelig prest at han nå vil be om et møte med biskopen.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Helt siden det ble kjent at Julie Schjøth var en av søkerne på prestestillingen i Nordreisa har det kommet sterke reaksjoner. Predikant i den Luthersk Læstadianske menigheten i Nord-Troms, Nils Einar Samuelsen, advarte om at det ville få store konsekvenser dersom en kvinnelig prest ble ansatt.

– Vi forholder oss til det vi har lært gjennom generasjoner; etter Guds ord kan ikke en kvinne være prest i vår menighet, sa Samuelsen til NRK.

Predikanten er nå så skuffet over bispedømmerådets ansettelse av den kvinnelige presten at han nå forlanger et møte med biskopen.

– Vi har blitt overkjørt

Samuelsen sier han både er skuffet og er bekymret over situasjonen i Nord-Troms.

– Det er ikke vi som har skapt denne situasjonen. Vi har vært trofaste og møtt opp til gudstjenestene gjennom generasjoner. Men nå vil ikke bispedømmerådet ivareta våre hensyn og synspunkter, og på den måten har de overkjørt oss.

– Hva ønsker du at biskopen skal gjøre?

– Jeg har bedt om å få til et møte hvor vi vil komme med synspunkter på hvordan vi kan løse situasjonen fremover. Vi må finne et alternativ som er levelig for oss, derfor er et møte med biskopen nødvendig.

Samuelsen sier at Læstadianerne i mellomtiden vil finne alternative løsninger for sine gudstjenester, og at det fortsatt ikke er aktuelt å gå i gudstjenestene til en kvinnelig prest.

– Vi vil ikke anse det som våre gudstjenester hvis det er en kvinnelig prest som forretter. Vi har rett til å la være å gå til hennes gudstjenester.

– Vi må respektere at det er ulike syn

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard sier han er klar for å få til et møte med Samuelsen.

– Samuelsen har bedt om et møte med meg, og det skal han få. Vi får se hva slags behov de har, og hvordan vi kan klare å imøtekomme de behovene. Jeg er ikke bekymret, dette skal vi få til.

Øygard sier det også har kommet mange positive reaksjoner på ansettelsen av den kvinnelige presten.

– Da Julie Schjøth ble ordinert var kirka fullsatt. Etter mitt syn er det helt klart at det ikke er i strid med skriftens ord at vi har kvinnelige prester i tjeneste. Det er tvert imot en velsignelse for vår kirke.

Olav Øygard

Biskop Olav Øygard sier det er viktig å ha forståelse for at folk kan ha ulikt syn på kvinnelige prester.

Foto: marit garfjeld / nrk

Han mener imidlertid det er viktig at man har forståelse for at folk kan ha ulikt syn.

– Noen er skeptiske til kvinnelige prester og synes dette er vanskelig. Da må vi prøve å finne gode ordninger, og det skal vi få til i Nordreisa. Det er ulike syn på dette, og det må vi leve med.

Det finnes i dag 100 prosti i Norge, og Nord-Troms er det eneste som aldri har hatt en kvinnelig prest.

– Dette kan la seg løse

Da Julie Schjøth hadde takket ja til jobben sa hun til NRK at hun håpet folk vil dukke opp på gudstjenestene hennes, til tross for enkeltes reaksjoner.

– Jeg tror at for svært mange er det blitt ganske underordnet om presten er en mann eller en kvinne, selv om det for en del også vil være litt uvant.

Hennes reaksjon på uttalelsene til predikant Nils Einar Samuelsen er;

– Jeg tenker at det alltid er frivillig om man vil gå i kirken eller ikke. Så er det noen som vil synes dette er vanskelig, men selv om jeg er sogneprest i Nordreisa, vil det også ved en del anledninger være andre prester, også mannlige som gjør tjeneste. Så jeg tenker at dette kan la seg løse.

Julie Schjøth blir Nord-Troms sin første kvinnelige prest

Julie Schjøth sier hun takket ja til jobben fordi hun kjenner en veldig motivasjon for å være med å utvikle en folkekirke i Nordreisa, og fordi hun er glad i hjemplassen sin.

Foto: Isabell Haug / Framtid i Nord