Lærerstudenter kan ikke svømme

Kommende kroppsøvingslærere kan ikke svømme. Årsaken er tomme bassenger over mange år.

Lærerstudenter kan ikke svømme, og dermed ikke bli svømmelærere.

Ikke alle har møtt opp til svømmeundervisninga på lærerhøgskolen. For enkelte er årsaken at de ikke kan svømme.

– Dette er ett av resultatene av manglende eller for dårlig svømmeopplæring i grunnskolen, sier lektor Karin Danielsen ved lærerutdanninga ved Universitetet i Tromsø til NRK.

Nå blir nyutdannede kroppsøvingslærere nektet å ha svømmeundervisning for elever fordi de selv ikke kan svømme godt nok.

– Veldig mange av de studentene vi søker her sier de har angst for svømming, for det kan de ikke. De har ikke fått opplæring, sier Danielsen.

Økende problem

Vanntilvenning

Vanntilvenning er nødvendig.

Foto: Ørjan Rodal Hansen

– Det har hendt at vi har sagt til studenter at de kan være gymlærere, men de kan ikke ha barn med i bassenget. Det er ikke trygt, for de behersker det ikke selv, sier Danielsen.

Hun beskriver det som et økende problem.

Klassen som undervises i dag er ikke fulltallig – enkelte har ikke møtt opp.

– Kanskje noen ikke tør, noen kan rett og slett ikke svømme og velger bort å møte, sier Danielsen.

Student Anders Nordnes Djuvsland mener du ikke kan bli svømmelærer om du selv ikke behersker det.

– Hvis man skal ha unger i bassenget må man vite hva man skal gjøre, for sikkerheten, sier Djuvesland.

Grunnleggende

Ingrid Frenning

Ingrid Frenning synes utviklingen er trist.

Foto: Ørjan Rodal Hansen

– Vi begynner med å vaske ansiktet, blåse bobler og dykke ned og hente ting, sier Ingrid Frenning, men hun har svømmeopplæring med ti studenter.

– Da snakker vi om studenter som er hvor gamle?

– Fra 20 og opptil 30–40 år, sier hun.

– De fleste har ikke lært seg å puste i vann, de kan ikke flyte eller dykke, og kjenner ikke de grunnleggende prinsippene. De er dårlige teknisk sett.

– Vi starter med vanntilvenning. Hvis du ikke tør å ha vann i ansiktet, så blir du aldri trygg i vann og da kan du heller ikke lære å svømme, sier Danielsen.

– Kan du da bli svømmelærer?

– Nei, etter min mening kan du ikke bli svømmelærer, sier Danielsen.

Tomme basseng

Tomme bassenger

Tomme bassenger er blant årsakene til at studenter aldri lærte å svømme i skolen.

Ved Universitetet i Tromsø har bare halvparten av nye lærerstudenter selv hatt ordinær svømmeundervisning.

Forklaringa er blant annet at 200 basseng er lagt ned i løpet av de siste årene på grunn av pengemangel i kommunene.

– Jeg spurte helt tilfeldig en 2–3 student i stad, og en hadde ikke hatt én time svømmeundervisning i hele grunnskolen fordi svømmebassenget aldri var åpent, sier Frenning.

Erfaringer tilsier at en grunnopplæring i svømming må være på minst 45 timer.

En rapport fra skolene i Tromsø viser at elever i grunnskolen bare får 10 – 25 timer svømmeopplæring. Ei betenkelig utvikling, mener hun som underviser morgendagens lærere:

– Det syns jeg er trist. Både for ungene og for samfunnet, hvis man tenker på fysisk aktivitet, bevegelse, glede og helse, så er det rett og slett ikke bra, sier Frenning.