Lærerne renvasket etter anklager om mobbing og vold

Skolen i Berlevåg gjorde det de skulle for at en gutt med ADHD skulle ha det bra, mener retten. Kommunen er frifunnet for kravet om over 2 millioner kroner i erstatning.

Advokat Lene Sandberg, rektor Ingvild Sehl, rådmann Per Øivind Sundell

VANT FRAM: Advokat Lene Sandberg har overbevist retten om at rektor Ingvild Sehl gjorde det hun kunne for å hjelpe gutten med ADHD. Til høyre Berlevågs rådmann Per Øivind Sundell.

Foto: Knut-Sverre Horn

Nå er det guttens foreldre som sitter igjen med store saksomkostninger. De er dømt til å betale 500.000 kroner til Berlevåg kommune, i tillegg til å dekke sin egen advokatregning.

Anklagene fra foreldrene under rettssaken i mai gikk ut på at lærerne ikke gjorde det de skulle for å hindre at gutten ble mobbet. I tillegg mente de at personalet selv hadde brukt vold mot gutten, blant annet ved å stenge ham inne på et toalett.

De mente sønnen var skadet og delvis ufør etter behandlingen, og krevde over 1,8 millioner kroner i erstatning. I tillegg ville de ha drøyt 350.000 i erstatning for tapt arbeidsfortjeneste og flytteutgifter.

Tapte på alle punkter

Men Øst-Finnmark tingrett har ikke gitt dem en krone. Retten mener skolen aktivt og systematisk har satt inn ekstra ressurser og hentet hjelp fra fagfolk for å hjelpe gutten.

Konfliktene og mobbingen er knyttet til at gutten med ADHD hadde en provoserende væremåte, mener retten. Dommen siterer en psykolog som skriver at gutten manglet selvinnsikt og skyldte på andre.

– Det var etter all sannsynlighet ADHD-utfordringene som var årsaken til hans uro og aggresjon, ikke mobbingen, mener retten.

Sorenskriver Steinar Langholm

Sorenskriver Steinar Langholm har frikjent Berlevåg kommune for alle anklager.

Foto: Knut-Sverre Horn

Ikke mer enn nødvendig

Retten kommer fram til at en påstått voldsepisode var et uhell, da en lærer falt over gutten. I andre tilfeller hadde personalet bare brukt den makten som var nødvendig for å hindre at den utagerende gutten skadet andre, heter det i dommen.

Skolen ble også anklaget for å stenge eleven ute fra fellesskapet, men heller ikke her får foreldrene medhold. Retten finner ikke bevis for at han ble tatt ut fra undervisningen ut over det som var nødvendig.

Den legger også vekt på at de andre elevene måtte beskyttes fra gutten, siden også de hadde krav på et trygt og godt læringsmiljø.

Fylkesmannen kritisk

Dommen fra Øst-Finnmark tingrett står i kontrast til et vedtak fra Fylkesmannen i Finnmark. Der heter det at guttens rett til et godt psykososialt miljø ved Berlevåg skole ble brutt i perioden fra 2008 til 2013.

Fylkesmannen mente også at tiltakene som ble satt inn, ikke var gode nok.

Også senere har Fylkesmannen vært kritisk til forholdene i Berlevåg. Et tilsyn i vinter avdekket fem lovbrudd ved skolen.

Foreldrene til gutten har også anmeldt skolen til politiet. Saken ble henlagt rett før erstatningssaken gikk for retten, men statsadvokaten har bedt politiet om en bedre begrunnelse for avgjørelsen. Statsadvokat Lars Fause sier til NRK at han ennå ikke har fått svar fra politiet om saken.