Hopp til innhold

Lærermangel sender elevene hjem

Lærermangelen i Finnmark er prekær. Elever må sendes hjem fordi læreren ikke kan komme på jobb.

sandfallet elever.jpg
Foto: NRK

Grunnskolene i Finnmark mangler kvalifiserte lærere og klarer heller ikke å skaffe vikarer, selv blant ufaglærte. Ved Sandfallet ungdomsskole i Alta måtte rektor nylig sende elever hjem da en lærer ikke kunne komme på jobb.

Knut Ingar Olsen

Rektor Knut Ingar Olsen

– Jeg måtte det fordi det ikke fantes vikarer. I det tilfellet hadde vi lov til å hente inn vikar, men jeg fant ikke noen, sier rektor Knut Ingar Olsen.

– Da ble avveiningen om jeg skulle presse de som var på jobb enda mer eller sende hjem elevene. Jeg valgte det siste, for da slapp jeg at en ny lærer ikke kom på jobb dagen etterpå.

Skjer flere ganger i måneden

Ved Alta ungdomsskole meldes det om en rekke permitteringer denne høsten. I de fleste tilfellene sendes ikke elevene hjem. De sitter i klasserommet uten tilsyn.

– Det er ikke bra, sier leder for elevrådet Martine Berg.

Hvor ofte skje dette?

– Det skjer sikkert flere ganger i måneden, sier hun.

Elever Sandfallet

Nylig måtte flere elever ved skolene sendes hjem fordi skolen ikke klarte å få tak i vikarer.

– Fylket utarmes

Tilfellet Alta vitner om en hverdag hvor unge ikke velger læreryrket. Finnmark topper utdanningsdirektoratets statistikk over antallet ufaglærte lærere og gjør det dårligst på nasjonale prøver.

Per Hindenes

Skolesjef i Alta, Per Hindenes

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Framtiden ser ikke lysere ut. Skolesjefen i Alta regner ut at 40 % vil være ufaglærte i finnmarksskolene innen få år.

– Det vi ser er at antallet ufaglærte i skolen er stigende. Det er svært bekymringsfullt, fordi det har mye å si for kvaliteten på det undervisningstilbudet vi gir til barna, sier skolesjef Per Hindenes.

– På lang sikt står vi overfor en utarmingsprosess og jeg er veldig bekymret i forhold til hva det vil bety for Finnmark.