Sliter med å få ingeniørlærere

En ny ingeniørutdanning i Alta skal sikre tilgang til ingenører med spesialkunnskap om det kalde klimaet i nord. Men et halvt år etter at studiet ble satt i gang, er halve klasserommet tomt og lærerne uteblir.

Norges arktiske universitet Alta

LÆRERMANGEL: Norges arktiske universitet i Alta sliter med å rekruttere ansatte til det nye arktiske ingeniørstudiet i Alta.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Som et direkte resultat av fusjonen mellom Universitet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark, ble ingeniørstudiet Arktiske anlegg startet opp i Alta sist høst. Siden da har UiT Norges arktiske universitet prøvd å rekruttere ansatte til det unike studiet, men det har vist seg å være vanskelig, forteller leder for Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet, Yngve Birkelund.

– Det er utfordrende å få tak i ansatte innen bygg og anleggsfag. Det er noe man sliter med over hele landet også, sier Birkelund.

På grunn av få søkere har universitetet utvidet søknadsfristen til to utlyste stillinger med ti dager, til den 19. januar. Birkelund er optimistisk tross lunkne søkertall til de ledige stilling.

– Universitetet har store forhåpninger til studiet. Jeg har sett kjapt gjennom søkerlista og vi har noen gode kandidater også den her gangen, forteller Birkelund.

Det er plass til 20 studenter på ingeniørstudiet i Alta. Et halvt år uti skoleåret ligger studentantallet på omtrent halvparten. Birkelund tror lærermangelen skyldes et skrikende behov i ingeniørbransjen.

– Det at vi også sliter på universitet med å få tak i kompetanse, er bare et signal om at det er et stort trykk i næringslivet om kandidater, sier Birkelund.

Spesielle utfordringer

Ingeniør Bendik Hardersen

KLIMAEKSPERT: Ingeniør Bendik Hardersens viktigste ekspertise er å kunne håndtere nedbør og kulde når han jobber i Alta.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Ingeniør Bendik Hardersen i Nord Norsk Bygg AS kjenner klimaet i nord og viser frem varmekabler og store varmevifter som er spredt under bygget som skal bli til nye omsorgsboliger ved Åsveien i Alta.

– Det er vel ingen overraskelse at det er temperatur og nedbør vinterstid som er spesielt her oppe. På indre strøk kan det bli veldig kaldt, forteller Hardersen, som ikke klar til å dele sin kunnskap med framtiden.

- Ikke akkurat nå, men i nær fremtid så kunne jeg nok tenkt meg å ta på meg det, kanskje ikke i fast stilling da, men noen gjesteopptredener sier jeg ikke nei til.

Ingeniøren tror at økonomi spiller en rolle i rekrutteringen av undervisere.

– Jeg tror at hvis dem skal ha ingeniører som lærere så går det mye på lønna, for når du er ute og jobber i entreprenørbransjen, så har du vel litt høyere lønn selvfølgelig enn en lærer, kan jeg tenke meg, sier Hardersen.