La ned påstand om over to års fengsel – far tiltalt for overgrep mot datter

Aktor har lagt ned påstand om to år og tre måneders fengsel for kommunetoppen i 50-årene, som står tiltalt for seksuelle overgrep mot sin datter.

Øst-Finnmark Tingrett

Retten fikk se flere av bildene, som ble beslaglagt på den tiltaltes bærbare PC. Her sitter etterforsker og bistandsadvokat til den fornærmede.

Foto: Lars Daniel Jacobsen

I sin prosedyre la aktor Tor Børge Nordmo ned påstand om to år og tre måneders fengsel for mannen i 50-årene for overgrep mot sin egen datter. Aktor la vekt på at mannen skal ha forgrepet seg opp mot 50 ganger på sin datter i en periode på fire år. Dette skal gjelde beføling, og ikke samleie.

En del av påstanden gjaldt også nedlastning og oppbevaring av overgrepsbilder av barn. Tiltalte får derimot rabatt fra aktor på grunn av sin tilståelse.

Bistandsadvokaten til den fornærmede mener mulige psykiske lidelser på grunn av omfanget av overgrepene og manglende oppfølging av andre foresatte, bør gi en erstatning til jenta på 220.000 kroner.

Les også: Erkjenner overgrep mot egen datter - Troms og Finnmark
Les også: Kommunetopp tiltalt for overgrep - Troms og Finnmark

Mener straffen er for streng

Mannens forsvarer mener aktor har lagt ned en for streng påstand, og ber retten behandle den tiltalte på den mildeste måte.

– Det er formildende at siktede har mistet alt, både jobb og bosted. Han er utstøtt og fordømt. Betydning at dette er også lenge siden og han har tilstått. Tiltalte og fornærmede hadde et nært forhold, og han ville komme nærmere datteren sin. Dette har siktede erkjent som feil og galt gjort. Det han har gjort er ikke akseptabel og han skal ha en reaksjon, sier mannens forsvarer Per Johannessen.

Johannessen legger også til at påstanden er for streng, fordi siktede ville selv meldt seg til politiet om det var han som hadde gjort henne syk. Forsvarer legger ingen påstand utover det.

Hadde overgrepsbilder på PCen

Etterforsker Jan Vidar Wigelius fra Øst-Finnmark politidistrikt kunne overfor tingretten tirsdag fortelle at et stort antall av de over 2000 bildene som ble funnet på den tiltaltes bærbare pc, viste overgrep mot barn.

Flere av disse bildene ble vist fram for retten, men den tiltalte mener dette ikke er bilder han har søkt etter bevisst, men bilder han har kommet over tilfeldig mens han søkte på vanlig pornografi.

Øst-Finnmark tingrett

Dommeren er satt av tre dager til rettsaken i Øst-Finnmark tingrett. Øvrig strafferamme for det alvorligste lovbruddet er 10 års fengsel.

Foto: Lars Daniel Jacobsen

Reagerte på at mannen sov med datteren

Flere vitner skal forklare seg i saken, og et familiemedlem forklarte til tingretten onsdag at vedkommende h ved en anledning reagert på en episode da datteren var i 12-års alderen. Mannen i 50-årene skal da ha sovet tett sammen med datteren i foreldrenes seng. Vitne syntes dette var rart siden jenta var så gammel.

Mannen i 50 årene, som er en tidligere kommunetopp i en Finnmarkskommune, erkjente for tingretten tirsdag delvis skyld i overgrep mot sin egen datter. Jenta var 10 år da overgrepene fra faren startet på begynnelsen av 2000-tallet.

Datteren har fortrengt overgrepene

Også en venninne av den fornærmede vitnet for tingretten tirsdag formiddag. Hun fortalte at det var som om jenta hadde lagt det hele i en ekse, lagt lokk på det og fortrengt det.

Venninnen kom også inn på at det var som om moren til den fornærmede ikke ville erkjenne det som hadde skjedd ved at hun bortforklarte det hele. Moren var i en stund siktet for ikke å ha sagt i fra om overgrepene, men denne siktelsen ble senere frafalt av aktor før rettsaken startet.

Den fornærmede jenta har i retten avvist at moren har sett noe av det som skjedde med faren.

Under vitneforklaringen kom også venninnen inn på påstanden om at den tiltalte hadde forgrepet seg på datteren da hun var i barnehagealder. Dette avviste den tiltalte og fortalte at han en stund hadde tenkt å anmelde rykter om at han hadde voldtatt datteren sin.

Les også: Far tiltalt for seksuelle overgrep mot datter - Troms og Finnmark

Har pådratt seg psykologiske problemer

Et annet vitne var psykologspesialist Torunn Finnsdottir fra Oslo universitetssykehus. Hun mente jentas psykologiske problemer kan være knyttet til mulige overgrep.

Øvrig strafferamme for det alvorligste lovbruddet er 10 års fengsel.