Statsadvokaten ber om 18 års fengsel, mens forsvarer ber om full frifinnelse

INDRE FINNMARK TINGRETT (NRK): Forsvarer Harald Stabell ber om full frifinnelse av sin klient, og mener beviskravet ikke er oppfylt i rettssaken etter Gargoluoppal-drapet. I samme sak la statsadvokaten ned påstand om 18 års fengsel for den tiltalte.

Hevnskjel og Stabell

Statsadvokat Torstein Hevnskjel (t.v.) påstår 18 års fengsel for mannen som er tiltalt for drapet på Helge Mannsverk. Den tiltaltes forsvarer Harald Stabell til høyre.

Foto: Aslak Ballari

– Det er en alvorlig sak. Forutsetningen er at tiltalte dømmes for overlagt drap og forsøk på overlagt drap, sier statsadvokat Torstein Hevnskjel.

Han er aktor i rettssaken mot mannen i slutten av 40-årene som er tiltalt for drapet på Helge Mannsverk fra Alta i fjor. Drapet skjedde da Mannsverk og hans samboer var på hyttetur i Gárgoluoppal mellom Kautokeino og Karasjok i mars i fjor.

– Han synes det er tungt. Han mener han ikke kan straffes i denne saken, fordi beviskravet om overlagt drap eller forsøk på overlagt drap ikke er oppfylt. Dette er kun 2–3 år under maksstraffen, så han synes dette er meget strengt, sier forsvarer Harald Stabell for den tiltalte 49-åringen om aktors påstand på 18 års fengsel i saken.

Stabell ba i Indre Finnmark tingrett mandag om full frifinnelse av sin klient. Ut fra en sammenlikning med liknende drapssaker synes han 18 års fengsel er for strengt.

– Jeg legger til grunn at det strenge beviskravet ut fra en total bevisførsel her, ikke tilsier at han kan domfelles, sier Stabell.

Skjerpet straff

Den tiltalte mannen nekter straffskyld, og mener det aldri var meningen å drepe noen.

Ifølge Hevnskjel er fengsel i 18 år det riktige i denne saken.

– Det er en påstand som er nedlagt på bakgrunn av tidligere rettspraksis og forarbeidene etter at straffeloven ble skjerpet i juni 2010, sier han.

– Ingen formildende omstendigheter

Rettssaken avsluttes mandag med sluttprosedyrer og straffepåstander. Aktor Hevnskjel mener det ikke finnes formildende omstendigheter i saken.

– Det er ikke formildende omstendigheter i den grad at det rokker ved denne påstanden. Slik jeg ser det er det en riktig påstand ut ifra nivået som skal være, sier statsadvokaten.

Til fradrag kommer tiden som den tiltalte har sittet varetektsfengslet, 348 dager.

Ba om erstatning

Bistandsadvokat Andreas Hegg, som representerer Mannsverks samboer, la ned påstand om en erstatning på 724.000 kroner til henne.

250.000 kroner i egenskap av å være etterlatt, 250.000 kroner i egenskap av å være utsatt for drapsforsøk, og 224.000 kroner i erstatning for å sette hytta i stand.

Bistandsadvokat Thomas Hansen la ned påstand om et erstatningsbeløp på minst 200.000 kroner til hvert av Helge Mannsverks tre barn. Det konkrete beløpet må retten vurdere etter skjønn, mente Hansen.

– Kan ikke domfelles

Forsvarer Harald Stabell sa i sin prosedyre at den tiltalte må frifinnes, subsidiert at han behandles på mildest mulig måte.

Jeg legger til grunn at det strenge beviskravet ut fra en total bevisførsel her, ikke tilsier at han kan domfelles, sier Stabell til NRK.

Dommen er ventet å komme 28. februar.