La fram hemmelig notat i retten om arbeidsmiljøet i NAV

Advokaten til kvinnen som har saksøkt staten fordi hun mener hun ble mobbet av NAV-direktøren i Troms, la i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett tirsdag fram helt nye beviser.

Advokat Kari Breireim og Natalia Olsen

Advokat Kari Elisabeth Breirem (til venstre) fører ankesaken for Natalia Olsen (til høyre) i Nord-Troms tingrett.

Staten ble frikjent i Nord-Troms tingrett fordi retten mente at det ikke var bevist at Natalia Olsen ble utsatt for gjengjeldelse fra fylkesdirektør Stein Rudaa, etter at hun hadde varslet om det hun mener var klanderverdige forholdet ved kontoret.

– Jeg har under hele prosessen forsøkt å få utlevert et notat fra Arbeids- og velferdsdirektoratet om forholdene ved NAV-kontoret i Troms. Dette har staten nektet å gi meg innsyn i. I sommer ba jeg om en rettslig kjennelse for at dette notatet skulle utleveres, og jeg fikk utlevert rapporten i begynnelsen av august, sa advokat Kari Elisabeth Breirem, som er prosessfullmektig for Natalia Olsen i ankesaken som går for Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

Meldinger om dårlig arbeidsmiljø

Det aktuelle notatet er en rapport som en saksbehandler i direktoratet skrev i november 2012. Av dette framgår det at staten hadde fått langt flere meldinger om dårlig arbeidsmiljø ved NAV-Troms enn det som hittil har vært kjent.

Ifølge notatet har direktoratet blitt kontaktet av fem personer, som alle hadde opplysninger om alvorlige forhold ved kontoret i Tromsø. Alle disse hadde bedt om å få være anonyme, av frykt for gjengjeldelse fra direktøren.

Saksbehandleren i direktoratet skriver at det som disse fem har fortalt, kan oppsummeres slik:

  • Han knytter tette bånd til enkelte medarbeidere, baksnakker andre og bruker allianser til å få det som han vil.
  • Noen er inne i varmen, og blir tatt vare på, så lenge de gjør som direktøren vil.
  • Han oppfatter uenighet som illojalitet, og tar oppgaver fra medarbeidere, slutter å hilse og fryser dem ut.
  • Direktøren tilsetter folk uten ordinære ansettelsesprosesser, og deler ut lønnstrinn for å kjøpe seg støtte.
  • Han oppfører seg stygt mot enkeltpersoner, noe som har ført til at folk har blitt syke.
  • Han bedriver «splitt og hersk»

Saksbehandleren skriver i notatet at situasjonen er så alvorlig at det må settes inn tiltak. Hun viser også til en rekke artikler i avisa Nordlys, fra den tiden Rudaa var rådmann i Tromsø, der det blir påstått at han hadde en lederstil som minner om den varslerne forteller om på NAV.

Saksbehandleren foreslår at arbeidsmiljøet skal undersøkes av en uavhengig part, og hun ber også om at det blir vurdert om internrevisjonen skal gjennomgå tilsettingssakene og lønnsopprykkene ved Tromsøkontoret.

– Saken står i samme stilling

Statens prosessfullmektig, advokat Elisabeth Stenwig, sa i sitt innledningsforedrag, at staten mener at det ikke er brakt noe nytt inn i saken.

– Saken står i samme stilling som etter dommen i tingretten. Vi kan ikke se at det foreligger bevis for noen form for gjengjeldelse fra fylkesdirektørens side, sa hun i lagmannsretten.

Hun påpekte at det må være en sammenheng mellom varslingen og trakasseringen for at det skal være ulovlig.

– At Stein Rudaa er en dårlig leder som behandler sine ansatte dårlig, er ikke tema for denne saken. Dersom en leder behandler alle sine ansatte dårlig, kan det ikke være snakk om gjengjeldelse, sa hun.

NAV-sjef i Troms, Stein Rudaa (66), fortalte sist fredag at han går av med pensjon i november.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se ukas første Nordnytt med Sveinung Åsali

Se ukas første Nordnytt med Sveinung Åsali