Kvittet seg med risikabel gjeld – nekter utroskap

Tre menn er i Øst-Finnmark tingrett tiltalt for bevisst å ha kvittet seg med gjeld i forkant av en konkurs. Hensikten var å redde selskapet, hevder de tiltalte.

Jens Bernhard Herstad

Politiadvokat Jens Bernhard Herstad har tatt ut tiltale mot tre menn i Øst-Finnmark tingrett for grovt økonomisk utroskap.

Foto: Stian Strøm

Mens to av de tiltalte er tiltalt for handlinger de har gjort i det Aalesund-baserte selskapet Bunker Oil Holdning AS, var den tredje personen hovedaksjonær i et selskap i Finnmark.

I Øst-Finnmark tingrett mandag fortalte de to tiltalte i Bunker Oil at hensikten med den sentrale avtalen som ble inngått i 2009, mellom Bunker Oil og Finnmark-selskapet, var å redde Finnmarks-selskapet, samt deres eget selskaps interesser. Statsadvokaten er derimot av en annen oppfatning. Ifølge tiltalen kvittet de seg med en svært usikker låneavtale og overførte risikoen til et nystartet aksjeselskap i Finnmark.

– De har handlet mot dette selskapets interesse, ved å føre en privat gjeld mot selskapet. I stede for at selskapet fikk oppgjør i form av kontanter, har de fått en fordring på en person med særdeles dårlig privatøkonomi. Dette er ikke heldig. Denne fordringen ble senere strøket i selskapets verdier, og ble nedskrevet og satt i null. På sikt forsvinner også privatpersonens gjeld til selskapet, da selskapet gikk konkurs på et senere tidspunkt, sier aktor Jens Bernhard Herstad.

Jens Bernhard Herstad

Statsadvokat Jens Bernhard Herstad mener de tre tiltalte handlet bevisst.

Foto: Stian Strøm

Les også: Vil ha 90 dagers fengsel for bildrap

Forsøkte å slette gjeld

Ifølge det som kom fram i tingretten mandag, skal mannens selskap i Finnmark på et tidspunkt ha hatt en personlig gjeld til Bunker Oil på over 3,5 milloner kroner.

I 2009 var mannen på randen av konkurs, etter flere år med dårlig privatøkonomi. Bunker Oil, som hadde store interesser i selskapet mannen tilhører, inngikk en avtale om overdragelse av driftsmidler og kundeportefølje fra selskapet i Finnmark. Kostnaden på overdragelsen skal ha kommet på litt over 1,2 millioner kroner. Dette var samme beløp mannen på dette tidspunktet hadde i personlig gjeld til Bunker oil.

Overdragelsen gjorde at gjelda mannen hadde til Bunker Oil ble nedskrevet og flyttet til mannens eget selskap. Samtidig i 2009 ble mannens selskap organsiert som et aksjeselskap. Dermed ble mannen skyldig gjeld i sitt eget selskap, som i februar 2011 gikk konkurs.

Les også: Sprikende forklaringer i ordedal-saken

Tapte stort i Finnmarks-selskapet

Da Finnmark-selskapet gikk konkurs i 2011, hadde det en gjeld på totalt 2,4 millioner kroner, hvorav 1,3 millioner var til Bunker Oil. Aktor mener Bunker Oil ikke tapte penger på konkursen til Finnmark-selskapet.

– Det har ikke skadet deres selskap som sådan, deres selskap kommer bedre ut av det. De har jo nedskrevet gjeld mot eget selskap, altså overført en tapsutsatt fordring til et annet selskap. De har kommet bedre ut av det, fordi de har kvittet seg med en personlig dårlig gjeld og da heller fått nedskrevet en fordring, fått tilført nominelle og reelle verdier, forklarer Herstad.

Les også: Bilsmugler dømt etter mafiaparagrafen

(Saken fortsetter under bildet)

Bunker Oil i Ålesund

To av de tiltalte er ansatt i Bunker Oil Holdning AS, som har hovedbasen sin her i Aalesund.

Foto: Svein Smørdal, NRK

Mener de handlet bevisst

Det sentrale i saken er om de tiltalte handlet uaktsomt, eller bevisst, da privatøkonomien til den ene av tiltalte var på bristepunktet og viste nedadgående kurve over flere år.

– Kravet for å domfelles etter straffebestemmelsen grov utroskap, er at man har vist forsett, og hatt en uberettiget vinnings hensikt, eller en skadehensikt. Og det er vinnings hensikt som er det sentrale her, i forhold til at denne privatpersonen blir kvitt sin gjeld på grunn av sin dårlige privatøkonomi, som igjen blir nedskrevet i selskapet.

Les også: Tiltalt for økonomisk kriminalitet

Kan få strafferabatt

Politiadvokaten har fremdeles ikke vurdert hvilke straff han skal stille i sin prosedyre for de tiltalte. Det vil utfallet av de to dagene som er satt av til saken i Øst-Finnmark tingrett vise. Skulle det bli straff, kan de tiltalte uansett vente seg strafferabatt. Saksgangen har nemlig tatt lang tid.

– Dette vil få betydning for straffeforslaget fra min side. Når det tar så lang tid, har de krav på en rabatt på grunn av dette, sier Herstad.

– Det har tatt lang tid fordi vi fikk den endelige boberetningen drøyt to år etter at forholdet i saken hadde skjedd. Fem år fra forholdet skjer, til det kommer opp for retten er altfor lang tid, og det er det bare å beklage.

Jens Bernhard Herstad sier bakgrunnen for den lange saksgangen er kapasitetsproblemer på øko-teamet, men dette problemet skal nå være løst.


Ingen av de tiltalte ønsket å kommentere saken via sine forsvarere før aktor har lagt fram sin prosedyre tirsdag.