Mener lokalpolitikerne er holdt for narr om sjødeponi

Kvalsund kommune kritiseres for å være passiv om Sintef-rapporten rundt sjødeponi i Repparfjorden.

Repparfjorden

Her i Kvalsund ønsker gruveselskapet Nussir å utvinne kobber. I mars fikk selskapet ja fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Havforskningsinstituttet har også tidligere kritisert strømmålingene i Repparfjorden og ment at de ikke holder mål. Nå får de støtte av miljøforskere både Sintef og Det Norske Veritas.

Foto: Allan Klo

For to år siden godkjente kommunestyret i Kvalsund reguleringsplanen for gruvedrift og sjødeponi i Repparfjord, basert på forskningsarbeidet som nå slaktes av Sintef og Det Norske Veritas.

I dag ønsker den politiske ledelsen i kommunen ikke å si så mye om saken før Miljødirektoratet har behandlet de kritiske rapportene.

Dette får de nå krass kritikk for av fylkestingspolitiker og sentralstyremedlem i Venstre, Trine Noodt fra Alta, som mener kommunen opptrår altfor passivt.

Avventende kommune

– Sånn som jeg ser det er kommunen ferdig med saka, all den tid vi har behandlet reguleringesplanen med tilhørende dokument, forsvarer Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen fra Arbeiderpartiet kommunens avventende holdning.

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen (Ap) sier kommunen er ferdig med saka rundt reguleringsplanen for Repparfjorden.

Foto: Allan Klo/NRK / NRK

Det er 2,5 år siden han og 12 av 15 kommunestyrerepresentanter godkjente reguleringsplanen for gruvedrift i Repparfjord.

20. mars i år ga regjeringen den endelige godkjenningen av planene.
Problemet er at forskningsmaterialet knyttet til strømforhold i Repparfjord og tidevannet i havområdene utenfor, ble brukt som grunnlag for arbeidet.

Et forskningsmateriale som i ettertid er slaktet av både Sintef og Det Norske Veritas.

– Hadde følt meg lurt

– Hadde jeg sittet i kommunestyret i Kvalsund så hadde jeg vært opprørt. Man venter helt til siste innstans, helt til det når Stortinget, med å ha nøytrale instanser som kvalitetssikrer rapporten og holdet i det. Da hadde jeg vært rimelig oppgitt og følt meg lurt, om en så viktig beslutning er tatt på så sviktende grunnlag, sier Trine Noodt som mener de folkevalgte i Kvalsund er holdt for narr.

Trine Noodt

Fylkestingspolitiker og sentralstyremedlem i Venstre, Trine Noodt fra Alta, mener Kvalsund kommune opptrår altfor passivt.

Foto: Rebekka Ellingsen/NRK

Kvalsund-ordføreren er forsiktig med å si noe om kritikken mot forskningsarbeidet som de folkevalgte baserte sine vedtak på.

– Det som kan skje er at man blir pålagt å ta nye strømmålinger. Dersom de sier at det ikke går an å ha deponiområde der, så må det nok det hele vurderes på nytt, men det er foreløpig bare hypoteser, sier Olsen.

Vil ha forbud mot sjødeponi

I morgen møter Trine Noodt lederen i Stortingets energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen, for å diskutere gruvesaken i Kvalsund.

– Vi ønsker et forbud mot sjødeponi, så det her er en sak vi kommer til å følge opp. Jeg er glad for at venstre på Strotinget tar den her saken på alvor og vil se hvilke skritt vi gjør videre, sier Noodt.