Kvænangen er lykkeligst som liten

Selv om de er lillebroren blant kommunene i Nord-Troms, vil ikke Kvænangen slå seg sammen med noen av nabokommunene.

De er lillebror blant kommunene i Nord-Troms. 
De har inntekter fra vannkraft og oppdrettsnæringa, og et høyt servicetilbud til sine egne innbyggere. 
Kvænangen er lykkelig som liten, og vil ikke slå seg sammen med noen av nabokommunene.

Med inntekt fra både oppdrettsnæring og vannkraft klarer den lille kommunen med så vidt over 1200 innbyggere å levere et godt servicetilbud til dem som bor i kommunen.

Kommunen har mange ting å være stolt over. De har fire leger, full barnehagedekning og gode tilbud til eldre og syke. I tillegg kommer planer om å bygge ny skole.

Rådmannen forteller at kommunen har gode og faste inntekter.

– Kraftinntektene alene står for 11–12 millioner, og når vi er 1250 innbyggere å dele det på, er det forholdsvis mye penger, og det er penger som kommer stort sett hvert år. Skatteinntekten fra salget av Jøkelfjord laks har gitt oss rundt 30 millioner kroner som vi dag har på bok, sier Frank Pedersen, rådmann i Kvænangen kommune.

Også ordføreren er stolt over det kommunen får til, og mener ønsket om å forbli lykkelig som liten er unisont blant kommunens innbyggere.

I tillegg til servicetilbudet, har han andre ting å lokke med.

– Vi har gratis boligtomter, hele tre boligfelt å velge mellom, sier Jan Helge Jensen.

Men kommunen forblir en utkant og de som bor der er vant til å kjempe.

– Samtidig så må vi som syns det er best å være liten, få synliggjort det på en enkel måte, så får vi se hvor langt vi når, sier ordføreren.