Kvæfjord ute av «svartelista»

Kvæfjord kommune er i dag meldt ut av Robek-lista. Kommuner som står på liste på grunn av dårlig økonomi, må ha statlig godkjenning av alle investeringer og låneopptak. Kvæfjord ble innmeldt i Robek for to år siden. Nå er tidligere års underskudd blitt dekket.
Nordreisa og Torsken de eneste kommunene i Troms som nå står på Robek-lista.