Kutter minsteprisen på kongekrabbe

Norges Råfisklag justerer flere priser ned.

Kongekrabber fanget i Porsanger

Arkivfoto av kongekrabber fanget i Porsanger i Finnmark.

Foto: Edmund Grønmo / NRK

Onsdag drøftet Norges Råfisklag og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) nye minstepriser for kongekrabbe. Men partene ble ikke enige.

Derfor fastsatte råfisklaget nye minstepriser som skal gjelde fra og med mandag 12. august.

– De to viktigste og største sorteringene av hannkrabbe går ned med fire kroner per kilo. Flere priser justeres ned. Betydelige tilførsler av kongekrabbe fra russisk fiske er en viktig årsak til usikkerheten og den negative utviklingen man har sett i markedet, opplyser Norges Råfisklag.

FHL: – Prisen er satt høyt

FHL kommenterer prisdiktatet slik:

– Markedforholdene for kongekrabbe er vanskelige, og det har det siste året vært et sterkt fall i prisene på kongekrabbe. For industrien førte dette til nedskriving av lagerverdier etter fjorårets sesong. FHL har vært opptatt av at de nye minsteprisene skulle gjenspeile det vanskelige markedet. Det var dessverre ikke grunnlag for enighet med Norges Råfisklag om nye minstepriser i tråd med FHLs vurdering av markedsforholdene, og det ble derfor brudd i prisdrøftingene. FHL mener at de nye minsteprisene er satt høyt, og at de kan føre til krysning av markedspris og minstepris. FHL oppfordrer medlemmene om å være varsomme når det gjelder kjøp av kongekrabbe, skriver FHL i ei pressemelding.