Kutter i nordområdesatsing på grunn av flyktningestrømmen

Regjeringen kutter blant annet i mineralkartlegginga i Nord-Norge.

nordområdene

Regjeringen har startet arbeidet med å finansiere den store flyktningestrømmen som har nådd Norge.

Foto: Google earth

Det er nettstedet Hign North News som først melder denne saken. De har vært i kontakt med Erna Solberg som sier at de kommer til å kutte flere poster i neste års budsjett for å håndtere flyktningekrisen Norge nå står overnfor.

Solberg vet selv ikke helt hvilke poster som kuttes, men i en revidert forslag til budsjettet som Regjeringa har lagt, viser kutt i nordområdesatsinga.

Fra 20 millioner til 0,-

I Nærings og fiskeridepartementet skal blant annet videreføring av kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge kuttes fra 20 millioner til 0 kroner.

Tom Heldal, direktør for georesursser på NGU sier de fikk intern beskjed på fredag at de ikke ville få videre støtte.

– Dette programmet har vi hatt siden 2011, og flere regjeringen har påpekt viktigheten av dette. Det er uheldig for dette er programmer som krever en del planlegging. Det gir stor usikkerhet og det blir lite effektivt å skru av og på slike programmer, sier han.

Han påpeker at områdene de kartlegger er viktig for forvaltning av areal, og for å finne ut hvor det ligger reursser.

– Målsettingen står ved lag

Statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Nærings- og fiskeridepartementet uttaler følgende til NRK.

– Flyktningsituasjonen i Europa medfører betydelige utfordringer for oss. For å møte disse utfordringene er det nødvendig med omprioritering og å innføre særskilte innsparingstiltak for å skaffe inndekning for økte kostnader.

Det er årsaken til at regjeringen foreslår er å ikke gjennomføre NGUs mineralkartlegging i Nord- og Sør-Norge i 2016, ifølge Hiim.

– Forslaget om å kutte NGUs kartleggingsbevilgning i 2016 innebærer at regjeringens ambisjon om økt mineralkartlegging utsettes. Men regjeringserklæringens målsetning om økt satsing på mineralkartlegging og på mineralnæringen står ved lag, sier Hiim.