Små venner møter barna på Barnehuset i Tromsø

Vanligvis ønsker de å utfordre med kunsten sin. Nå måtte kunstnerne tenke mer på hva ungene som kommer til Barnehuset har vært gjennom.

barnehuset kunst

Håpet er at de små vennene, både i gangene og i oppholdsrommene, skal få tankene vekk fra en vanskelig situasjon.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Da de nye lokalene til Barnehuset i Tromsø skulle utsmykkes, fikk kunstnerne Linn Pedersen og Jan Freuchen kjenne på en ansvarsfølelse de ikke hadde opplevd tidligere.

kunstnere barnehuset

– Vi har vært mye mer ydmyk i forhold til motivene og tanken bak enn vi vanligvis er når vi jobber, sier Linn Pedersen og Jan Freuchen, som sammen har utsmykket de nye lokalene til Barnehuset i Tromsø.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

– Vi måtte i en langt større grad enn i andre prosjekter, forestille oss hva som er best mulig for dem som skal benytte seg av lokalene. Det er viktig at det skapes en trygg og rolig atmosfære, sier Freuchen.

380 barn var i fjor innom Barnehuset i Tromsø til dommeravhør. Mange av disse har opplevd vold i nære relasjoner eller vært utsatt for seksuelle overgrep.

Gjenkjennbare maskoter

Barnehuset i Tromsø har som de første i landet fått en helhetlig kunstnerisk utsmykking.

Barnehuset har fått lokaler i det nye Politihuset, og som vanlig er i nye statlige bygg, skal mellom 0,5 og 1,5 prosent av byggebudsjettene brukes til kunst.

I lokalene til Barnehuset, møtes ungene av små "maskoter" allerede når de kommer ut av heisen.

– Det er figurer som går igjen i hele Barnehuset. Maskoter som sier "hei" og vinker. Venner som ungene kan kjenne igjen, forteller Linn Pedersen.

barnehuset utsmykking

Jan Freuchen tegner små figurer rett på veggen i Barnehuset i Tromsø.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Kunst som avleder tankene

I likhet med bildene – kollasjer i ulike materialer – er maskotene å finne lavt på veggene. Tanken er at kunsten skal være i øyehøyde til ungene som er innom.

– Kunsten er viktig på et sted som dette! Både fordi vi ikke ønsker å framstå som en del av politiet eller som en institusjon. Men også fordi undersøkelser ved alle barnehusene i landet, viser at ungene setter pris på at det er hyggelig rundt dem.

Det forteller Ståle Luther, leder ved Barnehuset i Tromsø. Han er svært fornøyd med utsmykkingen og har allerede ønsket seg enda mer kunst på veggene.

Ikke pushe grenser

Kunstnerparet Freuchen og Pedersen, fra henholdsvis Kristiansand og Sortland, håper kunsten kan lette på stemninga for ungene.

– Det er ofte sånn når man lager noe til en offentlig utsmykking at man har en ide om å pushe noen grenser og utfordre. men her skjønte vi fort at det var en annerledes metode vi måtte bruke, sier kunstnerne.