Kun Måsøy-fiskere får fiske krabbe i øst

Et flertall i næringskomiteen i Stortinget vil ikke tillate fiskere i Vest-Finnmark å fiske kongekrabbe i Øst-Finnmark.

Kongekrabbefiske

Næringskomiteen på Stortinget går ikke inn for at alle fiskere i Vest-Finnmark får fiske krabbe i øst. Det er kun fiskere i Måsøy, som får lov til dette.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Næringskomiteen i Stortinget behandlet i dag et forslag fra stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen (H) og Oscar J. Grimstad (Frp), som ville innebære at fiskere i Vest-Finnmark ville kunne fiske kongekrabbe i Øst-Finnmark.

Bare regjeringspartiene gikk inn for forslaget.

Komiteen går likevel inn for at fiskere i Måsøy skal få fiske i Øst-Finnmark. Begrunnelsen er at fiskere i annet fiske i Måsøy er mye plaget av krabbe.

Ronny Berg

Statssekretær i Fiskeridepartementet, Ronny Berg (Frp) lanserte forslaget om å åpne kongekrabbefiske for folk i Vest-Finnmark under fiskerikonferansen i Havøysund i september 2016. Til høyre i bildet er Elisabeth Sørdal fra fiskeridepartementet.

Foto: Rune Berg

Foreslo å endre reglene

I september i fjor kunne statssekretær i Fiskeridepartementet Ronny Berg (Frp) annonsere at også båtene i Vest-Finnmark skulle ha denne tilgangen, noe som møtte kritikk fra blant annet Norges Kystfiskarlag.

Den gang sa Berg at han trodde forslaget ville bli møtt med et overveldende flertall i Stortinget, men var usikker på Arbeiderpartiet.

Endring av antall fiskebåter vest og øst for Nordkapp

Grensen for det kommersielle fisket går ved Nordkapp. Øst for grensen har det vært markant økning av fiskere og båter, mens vest for streken har det vært nedgang.

Foto: NRK

– Ingen utredning

Saksordfører for saken i næringskomiteen, Ingrid Heggø (Ap), sier det var flere grunner til at forslaget fra Bakke-Jensen og Grimstad ikke gikk gjennom.

– Det har vært fullstendig mangel på konsekvensutredning. Dessuten er ikke Sametinget konsultert slik vi er forpliktet til. Jeg synes det er veldig skammelig av regjeringspartiene å ikke følge opp forpliktelsene vi har, sier Heggø.

– Men er det rettferdig at en liten av del fiskere skal ha enerett på en slik verdifull ressurs?

– Prinsippet vil har lagt til grunn er at den som er mest skadelidende av kongekrabben skal få delta i dette kongekrabbefisket. Dette handler om vanlige fiskere som skal ha en kompensasjon med kongekrabbefisket, sier Heggø.

Ingrid Heggø blar i dokument

Ingrid Heggø (Ap) sier næringskomiteen i Stortinget går imot forslaget fra Høyre og Frp.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Fiskeriminister Per Sandberg(Frp) reagerer sterkt på saksordfører Ingrid Heggø sin påstand om manglende kontakt med Sametinget.

Fiskeriminister Per Sandberg

Regjeringa har ikke lidd noe nederlag i denne saken, mener fiskeriminister Per Sandberg.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Jeg har hatt samtaler med Sametinget både politisk og administrativt. Ønsket fra Sametinget er å konsultere med næringskomiteen. Jeg lurer på hva saksordfører Heggø har gjort i denne forbindelse. Dette er å prøve og flytte ansvar bort fra sitt eget bord. Dette er totalt useriøst.

– Her har dere lidd et nederlag, har dere gjort et for dårlig forarbeid?

– Nei, regjeringa har ikke lidd noe nederlag fordi vi har ikke fremma noe forslag vi.

– Men det er jo et faktum at din statssekretær gikk høyt på banen og sa at dette ville bli en realitet?

–Statssekretær i konsultasjonsmøte med Sametinget 6. desember signaliserte at denne regjeringa var for. Men vi har ikke fremma noe forslag. Forslaget er fremma i Stortinget, sier Per Sandberg.