Kun én av kommunene har god nok beredskapsplan

Fylkesmannen i Troms slår i bordet. – Kommunene har altfor dårlige beredskapsplaner, sier han.

Snøras på Middagstinden

Bare en av kommunene i Troms har en godkjent plan for hvordan kommunen skal håndtere ulykker og katastrofer. Bildet er tatt i forbindelse med en skredulykke på Kvaløya.

Foto: Marita Bolle Andersen

Av de 24 kommunene i Troms, er det bare én som har en beredskapsplan som holder mål. Målselv er den eneste kommunen i fylket som har fått sin plan godkjent.

Lenvik nestemann ut

Lenvik kommune har nå sin nye plan inne hos fylkesmannen til godkjenning. Rådmann Margrethe Hagerupsen har god tro på at den blir akseptert.

– Vi har en risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2007, men denne er gått ut på dato, fordi vi har et nytt trusselbilde nå, sier hun.

– Hva består de nye truslene i?

– Alt fra radikalisering til ras. Vi må ta høyde for det meste for å trygge befolkninga i kommunen, sier rådmannen.

Fylkesmannen setter krav

Nå slår fylkesmann Bård Pedersen i bordet, og forlanger fortgang i saken.

Fylkesmann i Troms, Bård Pedersen

Fylkesmann Bård Pedersen er ikke fornøyd med at bare en av kommunen i Troms har en godkjent risiko- og sårbarhetsanalyse.

Foto: NRK

– Alle kommunene har beredskapsplaner, men dette betyr ikke at de holder den kvalitet som er nødvendig i dag, sier fylkesmannen.

– De som styrer kommunene har ikke tenkt godt nok gjennom alle de situasjonene som kan oppstå, sier han.

Nå tar han det for gitt at kommunene gjør det de skal.

– Jeg krever at alle kommuner nå må få på plass risiko- og sårbarhetsanalyser som holder god kvalitet, og det må skje fort, sier fylkesmann Bård Pedersen