Kulldriftas framtid på Svalbard opp til debatt

– Det skal skje i forbindelse med en ny stortingsmelding om Svalbard, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Åpning ny gruve, Lunckefjell

Den nye Luckefjellgruva kan bli siste planlagte gruveprosjekt for Store Norske.

Foto: Trond Johansen/SNSG

Det var under en debatt i Stortinget tirsdag dette kom fram, skriver Svalbardposten. Venstres Ola Elvestuen tok opp kullkrisen og konsekvensene for Longyearbyen og Svalbard i en interpellasjon.

Svalbard står foran store endringer etter som markedssituasjonen og internasjonal klimapolitikk gjør at kulldriften er på vei ut, sa han.

I interpellasjonen heter det: «Spørsmålet er ikke om kulldriften skal avvikles, men på hvilken måte og hvordan vi best ivaretar viktige norske interesser.»

Elvestuen mener Longyearbyen kan bli et attraktivt senter for operativ arktisk virksomhet gjennom å bli et internasjonalt logistikksenter for industriell aktivitet, overvåkning og søk og redning i Arktis. Svalbard Næringsforening er inne i samme spor i sin næringsplan som ble overrakt næringsminister Monica Meland i september i fjor.

Ola Elvestuen (V)

Venstres Ola Elvestuen vil vite hva regjeringen gjør for å sikre norske interesser på Svalbard når kulldriften etter hvert avvikles.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Har bedt om kriselån

Bakgrunnen for det hele er krisen som Store Norske er kommet i. Selskapet har siden 2013 kuttet 150 stillinger, og har bedt om kriselån på 450 millioner fra regjeringen.

I debatten var Elvestuen inne på utfordringene som Svalbardsamfunnet står overfor.

– Å opprettholde et livskraftig lokalsamfunn krever en kritisk masse. I dag bor det om lag 2.100 mennesker i Longyearbyen, det er i underkant av hva som anses som tilstrekkelig for å opprettholde et moderne samfunn på 78 grader nord, sa han.

– Målet er fortsatt norsk tilstedeværelse

Justisministeren kunne kvittere med å si at de starter jobben med en ny stortingsmelding, den femte av sitt slag. Den forrige var Stortingsmelding nr. 22 2008-2009.

– Jeg er fornøyd med å kunne fortelle Stortinget at regjeringen nylig har besluttet å lage en ny svalbardmelding, nettopp fordi det skjer så mye på Svalbard nå, sa han.

Av tingene som skal vurderes, er framtida til kulldriften. Regjeringens strategi for videreutvikling av Longyearbyen vil være et av de viktigste temaene i den nye meldingen. Målet er fortsatt norsk tilstedeværelse. Meldinga vil bli lagt fram så snart det er mulig.