Kryper lengre vest

Men forskerne mener at det frie fiske kanskje har holdt kongekrabbebestanden i sjakk.

Kongekrabbefiske

I Norge ble den første kongekrabben tatt i Varangerfjorden i januar 1977, 150 km fra utslippstedet i Russland.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er mye som tyder på at kongekrabben har etablert seg såpass langt vest som Sørøya i Vest-Finnmark.

– Havforskere på tokt fant småkrabbe på yttersiden av Sørøya, og det kan tyde på at kongekrabba har ynglet i området. Det er likevel ikke snakk om store mengder, sier Jan Sundet ved Havforskningsinstituttet.

Stor ressurs og plage

Kongekrabbe

Utviklingen har medført store problemer med bifangst av kongekrabbe, særlig i de tradisjonelle garnfiskeriene i nord.

Foto: Siri Kleiven Strøm / NRK

I 2010 ble det fisket krabbe for 150 millioner kroner i Finnmark. Kongekrabben er en såkalt invaderende art som har spredd seg raskt langs kysten i nord.

Det er påvist store skader på bunnfaunaen der krabben rykker fram.

Samtidig er kongekrabbe blitt en økonomisk ressurs for enkelte lokalsamfunn i Øst-Finnmark.

Frie fiske

Toktet til havforskningsinstituttet har gått helt til fylkesgrensa med Troms, men det er bare ved Sørøya og Nordkapp det ble funnet krabbe.

– Det ser ut til at det frie fisket og utryddingsfisket er med på å holde bestanden i sjakk. Det er iallfall ingenting som tyder på at det er de naturgitte foresetningene som hindrer utbredelsen av kongekrabben, sier han.