Hopp til innhold

Fuglene stupangriper og skremmer folk, bråker og griser

Krykkja invaderer tettbebyggelsen i Berlevåg i Finnmark. Nå er folk i bygda lei, men det er lite de kan foreta seg.

krykkje hekker i Berlevåg

Den fredede måkearten krykkje trenger ikke ei flat hylle for å bygge reir.

Foto: Bård Wormdal

Det er hverken lov å fjerne reir eller skyte den freda måkearten krykkje som hekker i kolonier langs norskekysten fra Rogaland til Varangerfjorden. Den står på rødlista i kategorien «sterkt truet».

I Berlevåg føler folk at trusselbildet nærmest er snudd på hodet.

Folk i bygda har nemlig begrensede muligheter til å håndtere problemet. Men de gjør forsøk.

Daniela Salathe har hus i sentrum av Berlevåg. Det har hjulpet litt å legge ut lukttabletter som hun har fått kjøpt i Tyskland. De skal holde fuglene på avstand, men hjelper ikke helt.

Også Daniela har fått reir på taket. Deleier med leilighet i toppetasjen har fått lopper av krykkjene.

– Hun har soverom under det store takvinduet og er plaget med fuglelopper. Hun klør seg til blods. Dessuten det er støy dag og natt. Det er umulig å sove, forteller Daniela.

Danila Salathe plages av krykkja

Daniela Salathe har satt i verk mottiltak, men har likevel ikke unngått at krykkja hekker på taket.

Foto: Bård Wormdal

På taket til Neptun Pub hadde krykkja slått seg til i en stor koloni. Gjester som satt eller stod utenfor var i stor fare for å få noe uønsket i håret eller glasset. Chris Andersen ville gjøre noe med det.

– Det er ille, veldig ille. Så fant vi på det her. Vi trakk et juksasnøre mellom braketter som jeg skrudde på ytterbordene på begge sider av taket. Det funka som faen etterpå.

Fiskesnører over taket for å unngå at fugl legger reir

Å strekke fiskesnører fram og tilbake over hustak er et av tiltakene for å unngå at krykkja lager hekkekolonier.

Foto: Bård Wormdal

Flyttet på hytta for å unngå plagen

I andre hus er det satt på ekstra bord i vinduskarmene for å gjøre dem brattere og mindre attraktive for krykkja.

Andre huseiere har hengt opp svarte plastsekker over vinduene i håp om at det kunne nytte. I perioder har folk bodd på hytta for å unngå krykkjeplagen.

For de tre fiskebrukene i Berlevåg er krykkjeinvasjonen også ille. Fugleskit og matproduksjon er en dårlig kombinasjon.

Frank Arne Hansen, daglig leder ved Lerøy Norway Seafoods, gjør det han kan for å holde krykkja unna.

– Vi har nylig hatt situasjoner med forurensa drikkevann, nettopp på grunn av avføring fra dyr. Vi vet jo at krykkja skiter ned hele sentrum, og på enkelte plasser lukter det ille. Det er klart at når vi skal drive med næringsmidler for folk og får vi dette i nærmiljøet, er det ikke bra.

Frank Arne Hansen

Daglig leder, Frank Arne Hansen, ved Lerøy Norway Seafoods er bekymret for hygienen.

Foto: Bård Wormdal

Vedtatt å bygge krykkjehotell

Krykkja hekker tradisjonelt i fjellvegger. Ingen vet med sikkerhet hvorfor den fredede fuglen har søkt inn til tettbebyggelse, men erfarne friluftsfolk mener det skyldes økt havørnbestand som presser krykkja til tettbebyggelsen for sikkerhet.

Som første kommune i landet har Berlevåg satt av penger til å bygge en konstruksjon utenfor tettstedet i håp om at krykka heller vil flytte dit.

Fuglehotellet skal stå klart først til neste hekkesesong.

krykkje på vegg

Krykkje hekker på tre sider av dette huset i Berlevåg.

Foto: Bård Wormdal