Hopp til innhold

Kronisk syke Marte krever at Støre-regjeringa tar ansvar: – Fastlegeordninga nå er helt ræva!

Marte Hansen har ventet på fastlege i to år. Nå er hun lei av å forklare sin kroniske sykdom overfor stadig nye legevikarer.

Marte Hansen i Alta

I to år har Marte Hansen ventet på fastlege. – Enten må vi ha en god ordning på dette, eller så kan det bare legges ned, mener hun

Foto: Anita Føleide / NRK

Kapasiteten til fastlegene er sprengt og hele 120.000 personer står uten fastlege i Norge.

– Regjeringen Solberg hadde nå sin siste sjanse til virkelig å prioritere en ordning som er kraftig underfinansiert. Det gjorde de ikke.

Det sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen. Sammen med sine kolleger setter hun nå sin lit til den påtroppende regjeringen.

– Nå må regjeringen Støre få med seg Stortinget og innfri løftene om å redde fastlegeordningen.

Anne-Karin Rime

Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen mener dagens regjering ikke leverer nok midler til fastlegekrisa. Hun setter nå sin lit til den påtroppende regjeringen.

Foto: NRK

Ventet i to år

En av dem som sitter midt i skvisen mens pengepotten blir endelig avgjort, er Marte Hansen i Alta.

Hun bor i landsdelen hvor problemet er størst, og er en av de 30.000 pasientene i Nord-Norge som ikke har fått seg en fastlege.

– Jeg bodde i Hammerfest og flyttet hit til Alta, og har stått på venteliste i to år.

Den 1. oktober fikk endelig Marte en fastlege. Det var bare ett problem:

– Hun slutta! Så nå er det bare vikarer inne etter henne.

Så dette betyr at du står uten fastlege igjen?

– Ja, så hva gjør man nå?

Må dra på legevakta

Livet som kronisk syk gjør det vanskelig å måtte dra til den ene legevikaren etter den andre. Hver gang må hun forklare hva som feiler henne.

Marte trenger medisiner jevnlig og har en lang sykehistorie.

– Jeg trenger en fastlege. Det er irriterende og jeg ble ganske sint da jeg hørte at fastlegen jeg fikk har slutta.

Da hun spurte Alta kommune hva hun skal gjøre neste gang hun trenger legetime, fikk hun til svar at hun må dra til legevakta.

– Skal jeg ta opp tiden til de som trenger akutthjelp på legevakta? Det føler jeg blir for dumt.

Krever løsning av ny regjering

Fastlegeordningen i Norge har store utfordringer, og de siste ti årene har man kunnet snakke om en fastlegekrise.

At kommunene anbefaler pasienter uten fastlege å dra på legevakta illustrerer hvor lite fungerende ordningen er, mener Nils Kristian Klev i Legeforeningen og Allmennlegeforeningen.

– Det er en uheldig og helt feil bruk av ressurser. Kommunen har et ansvar, og å ha en fastlege er en rett du har som innbygger i Norge, sier Klev.

Det er kommunene som styrer fastlegeordningen og som skal sørge for at det er nok fastleger. Problemet er bare at det ikke blir gitt nok penger til kommunene for å sikre dette, ifølge Klev.

Rekruttering til yrket er én ting, en annen er arbeidsbelastningen som blir stadig større for fastlegene.

Og denne belastningen er ikke til å leve med, ifølge Klev.

– Stadig flere oppgaver har havnet på fastlegen. Arbeidstiden har blitt uforsvarlig høy for veldig mange, og en gjennomsnittlig arbeidstid for en fastlege er nå 55,6 timer i uka.

Han etterlyser en større pengesum på bordet for å få bukt med problemet.

– Skal vi få redusert dette, må vi få flere leger inn i ordningen. Pengene som kommer inn i statsbudsjettet nå er på ingen måte nok til å gjøre noe som vil få tilstrekkelig utslag på arbeidsbelastningen på den enkelte fastlege.

Marte Hansen i Alta

Marte Hansen i Alta er desperat etter å få seg en ny fastlege. Etter to år uten ny fastlege har hun satt seg på ventelisten til sin gamle lege på sitt tidligere bosted i Hammerfest.

Foto: Anita Føleide / NRK

Satt på ny venteliste

Når den påtroppende regjeringen skal komme med sitt forslag til budsjett, er i alle fall tilbakemeldinga fra Marte Hansen i Alta klar:

– Fastlegeordninga nå er helt ræva. Det funker ikke.

– Jeg er avhengig av å ha en lege når jeg trenger det. Nå har jeg satt meg på venteliste hos den legen jeg hadde i Hammerfest, men hun har 174 på ventelista så der får jeg vel ikke plass på noen år, sier Hansen.

I Erna Solberg og regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 300 millioner i potten for å bedre ordningen, men dette kan bli endret.

Ap og Sp lover bedring

Den påtroppende regjeringen la nemlig frem sitt forslag til løsning på fastlegeordningen da de presenterte sin plattform i går.

Det kom ikke noe beløp her, men de ønsker å øke antall fastleger i kommunene, samt redusere antall pasienter hver lege skal ha på sin liste.

I tillegg skriver Ap og Sp at de vil utrede maksimal reisetid til legevakt for å sikre et godt tilbud til alle, og vurdere innføringen av en slik maksgrense i samarbeid med kommunene.

Siste fra Troms og Finnmark